Terrorist eller homohater?

I disse terrortider brukes ordet terror om alt som medfører massedød. Samtidig snakkes det om hatkriminalitet. I det aktuelle tilfellet med massakren på en nattklubb i Orlando   nevnes begge deler. For ofrene for slike handlinger spiller det mindre rolle hva man kaller det, men det kan likevel være greit å forsøke å rydde opp i… Les mer Terrorist eller homohater?

Krenkelsestyranniet

Asle Toje tar opp en problemstilling som er sentral i vår offentlige debatt: Ifølge historikeren Charles Maier har det offentlige ordskiftet degenerert til en «konkurranse om å pårope seg uretter» hvor en myriade av minoriteter søker særbehandling. Frykten for å støte har slått over i verdirelativisme. Fra Dyades nummer om krenkelsesproblematikken: [S]amtiden forsvarer den krenkedes… Les mer Krenkelsestyranniet

93% av Guantanamo-fangene pågrepet på feil grunnlag

Forfatter og journalist Andy Worthington har samlet en komplett liste over alle Gunatanamo-fangene, og konkluderer blant annet: I also hope that it provides a compelling explanation of how that same government, under the leadership of George W. Bush, Dick Cheney and Donald Rumsfeld, established a prison in which the overwhelming majority of those held —… Les mer 93% av Guantanamo-fangene pågrepet på feil grunnlag