Risikabel sparing

«Det er en regel at ved offentlige anbud skal man ta det billigste. Men den som har det laveste anbudet har kanskje ikke forstått hvor komplisert jobben er, mens den som har forstått det kalkulerer deretter og priser seg ut.» Dette er ikke mine ord. Det ble sagt av byggelederen på et evalueringsmøte etter et… Les mer Risikabel sparing