Spilleavhengige liker penger bedre enn sex

Spilleavhengige er ikke nødvendigvis grådigere enn andre. De liker bare penger bedre enn sex og andre grunnleggende behov. Det var hypotesen den nederlandske forskeren Guillaume Sescousse ville undersøke. Så han rekrutterte 18 spilleavhengige menn, og 20 «normale», og puttet han dem inn i en fMRI-maskin,  som måler hjerneaktivitet. Der ble forsøkspersonene utsatt for stimuli i… Les mer Spilleavhengige liker penger bedre enn sex

Influensavaksine reduserer hjertedød

Årets influensaperiode nærmer seg, og en av de gruppene Folkehelseinstituttet anbefaler å ta influensavaksine er de med kronisk hjerte-og karsykdom. En undersøkelse som nylig ble publisert i tidsskriftet JAMA, og som var et samarbeidsprosjekt mellom forskere fra en rekke land, viser at dette absolutt har noe for seg. Det var en metastudie, en gjennomgang av… Les mer Influensavaksine reduserer hjertedød