Googlemuseet

Nå kan du gå på Tate Gallery. MoMA eller Hermitagen hjemme. Google gjør det igjen.  StreetView er blitt til ArtProject.  Du kan gå inn i kjente museer og spasere omkring og ikke minst zoome inn på detaljer i maleriene. Du kan gå mye tettere enn du får lov til fysisk på museet. Det er som han… Les mer Googlemuseet

Feil på feil om Acem

Dagbladet har hatt to mistenkeliggjørende oppslag om organisasjonen Acem. Avisen har ikke funnet noe reelt grunnlag for å kritisere Acem, men har likevel en rekke  overskrifter og omtaler som er enten misvisende eller direkte gale. Acem er en åpen organisasjon, der ledernes engasjement er godt kjent i det offentlige rom. Organisasjonen har vært sparsom og… Les mer Feil på feil om Acem

De slappe ble igjen i Skandinavia og fikk skattebyrden som takk

Med hjelp av økonomiteoretikeren Garett Jones, undersøker Reiham Salam hvorfor skandinav-amerikanere er 50% mer produktive enn oss «ekte» skandinaver: One has to assume that Scandinavian Americans are meaningfully different from Scandinavians, e.g., they’re descended from immigrants who presumably had higher risk-tolerance than those left behind, which could have an influence on economic outcomes. But this… Les mer De slappe ble igjen i Skandinavia og fikk skattebyrden som takk

Kulturdepartementet snubler i fildelingen

Kulturdepartementet har sendt ut høringsnotat om endringer i åndsverkloven, inkludert tiltak mot ulovlig fildeling. Tore Neset peker på åpenbare tabber i regjeringens tilnærming til piratkopieringsproblematikken: [Det er] uhyre enkelt å omgå begge de to tiltakene våre politiske makthavere skal innføre for å kunne følge med på hva vi foretar oss på nettet. Både Datalagringsdirektivet (DLD)… Les mer Kulturdepartementet snubler i fildelingen

Når Støre må forsvare politikk han er i mot

Forstå det den som kan: Datalagringsdirektivet blir innført i Norge, mens regjeringen kliner til med Post-direktiv-nei for å beskytte Posten Norges småbrevtrafikk. Adresseavisen reflekterer over mekanismene som nå sender Gahr Støre til Bryssel for å forhandle frem noe han neppe er stolt av: Problemet med et post-veto er at det går rett inn i kjernen… Les mer Når Støre må forsvare politikk han er i mot

Det banalt ukontroversielle ved Israels 1967-grenser

Obama møter den innflytelsesrike jødiske AIPAC-lobbyen og presiserer holdningen til Israels 1967-grenser som utgangspunkt for en to-stats-løsning: If there’s a controversy, then, it’s not based in substance. What I did on Thursday was to say publicly what has long been acknowledged privately. I have done so because we cannot afford to wait another decade, or… Les mer Det banalt ukontroversielle ved Israels 1967-grenser

Forsvarsdepartementets lukkede dører: Unødvendig og destruktivt

John Berg peker på at det norske Forsvarsdepartementets informasjonskultur hemmer den viktige debatten rundt kjøpet av nye jagerfly og konsekvensene det vil får for Norges forsvarsevne: Svak norsk krigsdebatt henger sammen med at Forsvarsdepartementet har utviklet en kultur for å holde tilbake informasjon. Om Libya publiseres autoritære forsikringer om at vi overholder FN-mandatet, og ellers… Les mer Forsvarsdepartementets lukkede dører: Unødvendig og destruktivt