Feil på feil om Acem

Dagbladet har hatt to mistenkeliggjørende oppslag om organisasjonen Acem. Avisen har ikke funnet noe reelt grunnlag for å kritisere Acem, men har likevel en rekke  overskrifter og omtaler som er enten misvisende eller direkte gale. Acem er en åpen organisasjon, der ledernes engasjement er godt kjent i det offentlige rom. Organisasjonen har vært sparsom og… Les mer Feil på feil om Acem

De slappe ble igjen i Skandinavia og fikk skattebyrden som takk

Med hjelp av økonomiteoretikeren Garett Jones, undersøker Reiham Salam hvorfor skandinav-amerikanere er 50% mer produktive enn oss «ekte» skandinaver: One has to assume that Scandinavian Americans are meaningfully different from Scandinavians, e.g., they’re descended from immigrants who presumably had higher risk-tolerance than those left behind, which could have an influence on economic outcomes. But this… Les mer De slappe ble igjen i Skandinavia og fikk skattebyrden som takk

Kulturdepartementet snubler i fildelingen

Kulturdepartementet har sendt ut høringsnotat om endringer i åndsverkloven, inkludert tiltak mot ulovlig fildeling. Tore Neset peker på åpenbare tabber i regjeringens tilnærming til piratkopieringsproblematikken: [Det er] uhyre enkelt å omgå begge de to tiltakene våre politiske makthavere skal innføre for å kunne følge med på hva vi foretar oss på nettet. Både Datalagringsdirektivet (DLD)… Les mer Kulturdepartementet snubler i fildelingen

Når Støre må forsvare politikk han er i mot

Forstå det den som kan: Datalagringsdirektivet blir innført i Norge, mens regjeringen kliner til med Post-direktiv-nei for å beskytte Posten Norges småbrevtrafikk. Adresseavisen reflekterer over mekanismene som nå sender Gahr Støre til Bryssel for å forhandle frem noe han neppe er stolt av: Problemet med et post-veto er at det går rett inn i kjernen… Les mer Når Støre må forsvare politikk han er i mot

Det banalt ukontroversielle ved Israels 1967-grenser

Obama møter den innflytelsesrike jødiske AIPAC-lobbyen og presiserer holdningen til Israels 1967-grenser som utgangspunkt for en to-stats-løsning: If there’s a controversy, then, it’s not based in substance. What I did on Thursday was to say publicly what has long been acknowledged privately. I have done so because we cannot afford to wait another decade, or… Les mer Det banalt ukontroversielle ved Israels 1967-grenser

Forsvarsdepartementets lukkede dører: Unødvendig og destruktivt

John Berg peker på at det norske Forsvarsdepartementets informasjonskultur hemmer den viktige debatten rundt kjøpet av nye jagerfly og konsekvensene det vil får for Norges forsvarsevne: Svak norsk krigsdebatt henger sammen med at Forsvarsdepartementet har utviklet en kultur for å holde tilbake informasjon. Om Libya publiseres autoritære forsikringer om at vi overholder FN-mandatet, og ellers… Les mer Forsvarsdepartementets lukkede dører: Unødvendig og destruktivt