Spilleavhengige liker penger bedre enn sex

Spilleavhengige er ikke nødvendigvis grådigere enn andre. De liker bare penger bedre enn sex og andre grunnleggende behov. Det var hypotesen den nederlandske forskeren Guillaume Sescousse ville undersøke. Så han rekrutterte 18 spilleavhengige menn, og 20 «normale», og puttet han dem inn i en fMRI-maskin,  som måler hjerneaktivitet. Der ble forsøkspersonene utsatt for stimuli i… Les mer Spilleavhengige liker penger bedre enn sex

«Leve ugifte Personer sammen som de være Ægtefolk, straffes de med Bøder eller Fængsel.»

Nei, dette er ikke en paragraf i straffeloven i Dubai oversatt til arkaisk norsk. Det er den norske Kriminalloven av 1842, kapittel 18, § 22, populært kalt konkubinatparagrafen. I Straffeloven av 1902 § 379 ble ordlyden forandret til: «Den, som trods Paatalemyndighedens Advarsel, fortsætter et offentlig Forargelse vækkende samliv i utugtig Omgjængelse med en Person… Les mer «Leve ugifte Personer sammen som de være Ægtefolk, straffes de med Bøder eller Fængsel.»

Mer potens med bedre livsstil

Forskere ved Mayoklinikken i USA har foretatt en metastudie (sammenfatning av flere andre studier) av sammenhengen mellom livsstilsforandringer og ereksjonssvikt. Seks undersøkelser fra fire forskjellige land med i alt 740 deltagere er med i studien. Graden av ereksjonssvikt ble målt med et standard spørreskjema (IIEF-5) Undersøkelsen viser en statistisk signifikant bedring av seksuell fungering både… Les mer Mer potens med bedre livsstil