Vil vi betale for en grønnere verden?

Strømprisene er for tiden ganske høye, og noen gir kraftkablene til utlandet skylden for dette. NVE hevder på sin side at uten disse kablene hadde prisene blitt enda høyere. I et innlegg i Aftenposten 22. februar gjentas påstanden om at kraftkablene forårsaker de høye prisene. Samtidig forteller innsenderen at Norge i 2018 hadde en netto eksport… Les mer Vil vi betale for en grønnere verden?

Karbonfangst er vanskeligere enn Stoltenberg trodde

Det har vi nå fått vite, etter at Mongstadprosjektet ble nedlagt. Men dette er blitt lagt merke til også utenfor Norges grenser. I USA ble det for få dager siden fremlagt krav til CO2-utslipp fra nye kraftverk.  Krav som kullfyrte kraftverk bare kan oppfylle ved å installere karbonfangst. (Gasskraftverk oppfyller allerede disse kravene.) Tidsskriftet Science… Les mer Karbonfangst er vanskeligere enn Stoltenberg trodde

Veien til klimahelvete er brolagt med økonomisk fremgang

Innlegget fra Christopher (se nedenfor) med figuren fra The Guardian fikk meg til å leke litt med statistikken fra IEA (Det internasjonale energibyrået). Følgende skremmende realiteter dukket opp. Det er en klar samvariasjon mellom et lands velstand, målt som brutto nasjonalprodukt, og utslipp av CO2 fra forbrenning av fossilt brensel pr innbygger. Riktignok ikke en… Les mer Veien til klimahelvete er brolagt med økonomisk fremgang

Norsk forsker heller kaldt vann i blodet til klimafixerne

Strålingsbalansen er nøkkelen Jordkloden varmes opp av solstrålingen, og stråler ut varme. Så lenge like mye energi stråler ut som kommer inn er jordklodens temperaturen i balanse. Solstrålingen inn slipper noenlunde uhindret gjennom atmosfæren, mens varmestrålingen ut bremses av drivhusgasser, først og fremst vanndamp og karbondioksid (CO2). Men nå er det en ubalanse her, varmeutstrålingen… Les mer Norsk forsker heller kaldt vann i blodet til klimafixerne

Limits to growth

var det en gangt en bok som het. En av forfatterne av denne er Jørgen Randers, nå professor ved Handelshøyskolen BI. Og i går (16. februar) innledet han, sammen med førsteamanuensis ved University of Wisconsin-Milwaukee Mark Hermanson, for tiden tilknyttet Universitetssenteret på Svalbard, på et møte i Fulbright Alumni Association om klimautfordringen. Hermanson snakket om USA’s innsats… Les mer Limits to growth