De progressives Tea Party?

Bevegelsen «Occupy Wall Street» som protesterer mot storkapitalens grådighet og korrupsjon, og forlanger jobber til de som ikke har, har også spredt seg til andre verdensdeler. Foreløpig er det en bevegelse som ikke har noen ledelse og klart definerte mål, annet enn å protester mot tingenes tilstand. Men i USA sammenlignes den av noen med den… Les mer De progressives Tea Party?

Boligskatten: Vokt Dem for økonomene

Sentralbanksjef Svein Gjedrem ber om økt boligskatt og får i følge E24 ‘unison støtte fra’landets ledende økonomer’: –Empirien er krystallklar her. Det man taper etter en bolig- eller bankkrise får man aldri igjen. Man sitter igjen med varig lavere produksjon, sysselsetting og produktivitet. Derfor er det ekstremt viktig å unngå slike kriser. Det er fristende… Les mer Boligskatten: Vokt Dem for økonomene