Norsk forsker på topp 100

En standardmetode for å måle hvor viktig en vitenskapelig publikasjon er, er å telle hvor mange ganger andre forskere har referert til den i sine publiserte arbeider. Det utarbeides løpende indekser (Science Citation Index) over hvor ofte et arbeid refereres til. Science Citation Index startet for 50 år siden, og tidsskriftet Nature feirer jubileet med… Les mer Norsk forsker på topp 100

Reklamer

Dropp 2-gradersmålet – Det er ikke noe godt mål for klodens helsetilstand

I snart ti år har fokus på global oppvarming vært å stoppe global oppvarming på to grader (C) over temperaturen i før-industriell tid. Dette målet er enkelt å forstå, er blitt ukritisk akseptert, og fått stor innflytelse. Alle planer for å begrense global oppvarming referer til dette, Dette skriver Professor ved University of California, David… Les mer Dropp 2-gradersmålet – Det er ikke noe godt mål for klodens helsetilstand

Reklamer

Nobelprisen er blitt opplyst

Årets Nobelpris i fysikk gikk til Isamu Akasaki, Hiroshi Amano ogShuji Nakamura for deres oppfinnelse av den blå lysdioden. Røde og grønne lysdioder hadde eksistert lenge, og de var fine til bruk som signallamper på elektroniske instrumenter, men lite brukbare til alminnelig belysning. Til det trengs lamper som emitterer lys over hele det synlige området,… Les mer Nobelprisen er blitt opplyst

Reklamer