Hva har Utøyamorderen til felles med Hitler, Saddam Hussein, og Kim Jong-il?

Alle er paranoide med schizofrene trekk Psykologene Coolidge og Segal fra the University of Colorado har interessert seg for hvilke personlighetstrekk som er fremtredende hos kjente diktatorer som Hitler, Saddam Hussein og nettopp avdøde Kim Jong-Il. Av lett forståelige grunner har det ikke vært mulig å foreta en psykologisk vurdering av personene på samme måte… Les mer Hva har Utøyamorderen til felles med Hitler, Saddam Hussein, og Kim Jong-il?