Kjøpt og betalt

Forskning er i utgangspunktet å produsere kunnskap, og man tror at den er nøytral. Men denne troen kan utnyttes for å fremme egne interesser. Også forskere lar seg kjøpe. Tobakksindustriens bruk av forskere for å så tvil om sammenhengen mellom røyking og lungekreft er velkjent. Ofte fikk man forskere til å så tvil, nødvendigvis ikke… Les mer Kjøpt og betalt

Norsk forsker på topp 100

En standardmetode for å måle hvor viktig en vitenskapelig publikasjon er, er å telle hvor mange ganger andre forskere har referert til den i sine publiserte arbeider. Det utarbeides løpende indekser (Science Citation Index) over hvor ofte et arbeid refereres til. Science Citation Index startet for 50 år siden, og tidsskriftet Nature feirer jubileet med… Les mer Norsk forsker på topp 100

Penger vokser ikke på trær – men det gjør gull

I Australia vokser det gull på eukalyptustrærne. I alle fall er det funnet gullklumper i bladene til enkelte eukalyptustrær. Små klumper riktignok, de største er 8 tusendels millimeter. Først trodde man at det kunne være gullstøv som var ført med vinden. Men forskning viser at det er trær som vokser over kjente gullforekomster som får gull… Les mer Penger vokser ikke på trær – men det gjør gull

Når Arbeiderpartiet ikke liker et forskningsresultat

NRK forteller at  Arbeidsdepartementet har sagt opp kontrakten med forskerne som skulle evaluere prestisjeprosjektet «Raskere tilbake» som er en av de største satsningene noensinne når det gjelder å få sykemeldte tilbake i jobb. Evalueringen ble bestilt av Arbeidsdepartementet i 2010. Arbeidet utføres av International Research Institute i Stavanger (Iris) i samarbeid med Høgskolen i Oslo… Les mer Når Arbeiderpartiet ikke liker et forskningsresultat

Seier til Einstein

Det vakte enorm oppmerksomhet i det vitenskapelige miljøet verden over da det ble offentliggjort at målinger fra forskningslaboratoriet CERN viste at den nesten masseløse partikkelen nøytrino kunne bevege seg raskere enn lyset.   Dersom dette var tilfelle ville det bryte med en av de viktigste fundamentene for moderne fysikk – Einsteins relativitetsteori. Riktignok var hastigheten ubetydelig… Les mer Seier til Einstein

Vinnerne av Kavliprisene 2012 kunngjort

Kavliprisen, som er innstiftet av den norskfødte milliardæren Fred Kavli, gis annet hvert år for fremragende forskning innen astrofysikk, nanoteknologi og nevrovitenskap, tre fagområder Kavli ser som spesielt viktige. Prisen er på en million dollar innen hvert fagfelt, og deles mellom vinnerne innen fagfeltet. Preses i Det Norske Videnskabs-Akademi, Nils Chr. Stenseth har kunngjort navnene… Les mer Vinnerne av Kavliprisene 2012 kunngjort