Skytevåpen og drap i USA og Canada

Den tragiske skyteepisoden i Newtown i Connecticut har brakt debatten om våpenkontroll til nye høyder. Jeg har ingen tro på at det vil bli noe strengere når bølgene har lagt seg. Men dette fikk meg til å undersøke litt om forekomsten av drap med våpen i USA, og da spesielt sammenlignet med Canada. Vi tenker… Les mer Skytevåpen og drap i USA og Canada

Verdens ende – for 200de gang (minst)

Etter midnatt i kveld (norsk tid?) kommer verdens ende. Det er ikke første gang. The Guardian har samlet sammen noen dommedagsprofetier. Det er ikke lenge siden sist. Forrige gang var 21 mai 2011. Den amerikanske predikanten Harold Camping forutsa da at Kristus ville komme tilbake til jorden, og de rettferdige ville fly opp til himmelen.… Les mer Verdens ende – for 200de gang (minst)

Veien til klimahelvete er brolagt med økonomisk fremgang

Innlegget fra Christopher (se nedenfor) med figuren fra The Guardian fikk meg til å leke litt med statistikken fra IEA (Det internasjonale energibyrået). Følgende skremmende realiteter dukket opp. Det er en klar samvariasjon mellom et lands velstand, målt som brutto nasjonalprodukt, og utslipp av CO2 fra forbrenning av fossilt brensel pr innbygger. Riktignok ikke en… Les mer Veien til klimahelvete er brolagt med økonomisk fremgang

Vakker informasjon: Hvor mange flere gigatonn tåler vi?

Utslippsavtalene fra siste Doha-runde kan være til hjelp på samme måte som det å helle et glass vann på en husbrann gir deg en god følelse av å handle. The Guardian har visualisert CO2-gleden: The climate change talks in Doha are emitting a gigaton of graphs, statistics and numerical predictions. We’ve scooped all the numbers… Les mer Vakker informasjon: Hvor mange flere gigatonn tåler vi?