Hvorfor?

Dyade er et tidsskrift med meditative perspektiver på menneskelig vekst, kultur og samfunn. Tidsskriftet utkommer kvartalsvis. Det utgis av organisasjonen Acem som ble dannet i Norge i 1966, underviser i Acem-meditasjon, gruppepsykologi, driver Acem Radio i Oslo og holder jevnlige kulturseminarer. Idag har Acem virksomhet i alle verdensdeler.

Dyade selges i Narvesen, som abonnement eller som enkeltnummer via dyade.no. I tillegg finnes tidsskriftet på et antall biblioteker over hele landet.

Dyade-bloggen er et forsøk på å samle tankene. Arbeidet med meditasjon kan åpne for nye perspektiver. Noen ganger går disse i en annen retning enn samtidens/medienes rådende virkelighetsbilder. Mellom utgivelsene av papirutgaven av Dyade, vil Dyade-bloggen være et sted der nye tanker testes ut. Fra et meditativt perspektiv har blogg-mediets symmetriske dialog verdi i seg selv. Målet er ikke nødvendigvis enighet eller å vinne debatten, men snarere den avklaringen av eget ståsted som en likeverdig samtale – en dyade – gir