Nye er ikke det samme som flere

Flere er heller ikke det samme som flere. I alle fall ikke i politikerspråk. I Dagsrevyen 20. august ble det fokusert på Arbeiderpartiets løfter fra 2008 om 12000 nye sykehjemsplasser innen 2015. Dette ble gjentatt i trontaledebatten 2009 og i Stoltenbergs tale til landsmøtet 2010 der det het: «Vårt mål er 12000 flere sykehjemsplasser eller… Read More Nye er ikke det samme som flere

Når klimadebatten i NRK blir monolog

Klima og klimaforandringer er vanskelig. Det er det både for klimaforskere og for menigmann. Samtidig er det viktig for hele menneskehetens fremtid. Spørsmål som dukker opp kan være: Er det sikkert at klodens temperatur øker? Hvorfor blir det i tilfelle varmere? Er det menneskeskapt eller naturlige variasjoner? Er CO2 en giftgass? Hva kan følgene av… Read More Når klimadebatten i NRK blir monolog

Når Arbeiderpartiet ikke liker et forskningsresultat

NRK forteller at  Arbeidsdepartementet har sagt opp kontrakten med forskerne som skulle evaluere prestisjeprosjektet «Raskere tilbake» som er en av de største satsningene noensinne når det gjelder å få sykemeldte tilbake i jobb. Evalueringen ble bestilt av Arbeidsdepartementet i 2010. Arbeidet utføres av International Research Institute i Stavanger (Iris) i samarbeid med Høgskolen i Oslo… Read More Når Arbeiderpartiet ikke liker et forskningsresultat