Når klimadebatten i NRK blir monolog

Sommerens flom var kanskje bare en forsmak. (Foro: Odd Busmundrud)

Klima og klimaforandringer er vanskelig. Det er det både for klimaforskere og for menigmann. Samtidig er det viktig for hele menneskehetens fremtid. Spørsmål som dukker opp kan være:

  • Er det sikkert at klodens temperatur øker?
  • Hvorfor blir det i tilfelle varmere?
  • Er det menneskeskapt eller naturlige variasjoner?
  • Er CO2 en giftgass?
  • Hva kan følgene av temperaturøkningen være?
  • Kanskje det bare er bra at det blir varmere?

For mange er det vanskelig å vite hva man skal tro. Det ligger i den menneskelige natur at vi helst vil tro på det vi ønsker, ikke på noe ubehagelig. Ekstra vanskelig blir det når statskringkasteren NRK i beste sendetid slipper til en klimafornekter som annonseres som den ensomme rytter som kjemper mot overmakten, og som uten motforestillinger får fremføre sine synspunkter, slik det har skjedd de tre siste gangene klima har vært tema i programmet Debatten på NRK1. Selv om vi nå har utallige TV-kanaler har fortsatt NRK for mange en egen status som et troverdig medium. Det er derfor alvorlig når NRK slipper løs en kontrær synser i beste sendetid uten at noen får anledning til å ta opp debatten.

Har NRK sin egen agenda i klimadebatten?
De siste tre gangene klima har vært tema i Debatten på NRK1 har klimafornekteren Ole Henrik Ellestad, lederen for Klimarealistene, som er en gruppering klimafornektere med  realfagbakgrunn som mener å forvalte sannheten om klimaforandringene, fått slippe til med en monolog på slutten av programmet.

Første gangen var 28. oktober 2010. Jeg så da et glimt av klimaforsker Knut Alfsen i salen og hadde forvente at han ville slippe til for å arrestere Ellestads mest uriktige påstander. Men det falt seg betimelig slik at da var tiden ute. Så har det vært enda en utgave av programmet jeg ikke har sett, men hvor det samme gjentok seg.

Men 6. juni, etter at politikere og miljøvernere hadde debattert i 50 minutter, fikk Ellestad slippe til for tredje gang. Og da sa programleder Erik Wold helt eksplisitt at det var bevisst at han hadde ventet helt til slutt med å slippe ham til, «så vi ikke bare skal diskutere dette (om klimaendringene er menneskeskapt eller ikke) i kveld.» Altså, det var med vilje programlederen sørget for å time dette slik at det ikke skulle bli noen debatt om den vitenskapelige delen av problemstillingen.

I tillegg introduserte han Ellestad som den ensomme rytter som kjempet mot overmakten. Det var jo egnet til å vekke sympati hos seerne. I alle Westernfilmer er den ensomme rytter helten. Og Ellestad gjentok sine vanlige påstander om at det ikke er noen klimaforandring, og at den i alle fall ikke er menneskeskapt. Ellestad presterte blant annet å si at FN’s klimapanel ikke representerte verdens ledende vitenskapsmenn.

Den eneste som slapp til med motforestillinger var Rasmus Hansson (førstekandidat i Oslo for Miljøpartiet De Grønne) da Wold spurte Hansson om det ikke skulle være mulig å stille noen kritiske spørsmål uten å bli sablet ned..? (Hvilken nedsabling?) Wold insinuerte altså at de som ikke var enige med Ellestad forsøkte å undertrykke ham.

Hansson svarte med noe sånt som: «Ja, men det er trist at et forum som dette her lar den vitenskapelige diskusjonen om klimaendringen bli representert av en person som ikke er klimaforsker samtidig som det sitter 100-vis høyt kvalifiserte klimaforskere rundt omkring.» Det var alt han fikk anledning til å si før han ble stoppet av Wold med at det ikke var tid til mer.

Klimaforsker på banen
Dette påpekte Pål Prestrud ved CICERO Senter for klimaforskning i et innlegg i Aftenposten 20. juni hvor han stilte spørsmålet:

«Er det en tilfeldighet at NRK slipper til denne materialforskeren tre ganger på rad uten at det er klimaforskere til stede som kan ta til motmæle? Jeg tviler på det. På Debatten 6. juni får han først ordet når det er ti minutter igjen med begrunnelse at programmet ikke skulle domineres av uenighet om klimakunnskapen. Hvorfor ble han da invitert i det hele tatt? Representanten for Miljøpartiet De Grønne var den eneste som fikk anledning til å svare. De seerne som er skeptiske og usikre på klimaspørsmålet legger neppe særlig vekt på hva de grønne sier, og sitter igjen med inntrykk av at forskerne er splittet og at de kan velge hvem de vil tro på. Og det var kanskje hensikten?»

Videre skrive Prestrud:

Vet hva de gjør?
Ingen må være forundret over at klimaspørsmålet provoserer svært sterke økonomiske, nasjonale og politiske interesser, og at en del av motkreftenes reaksjon er å forsøke og frata klimaforskere og klimaforskningen integritet og troverdighet. Det er akkurat som ventet. Det finnes en rekke gode dokumentarprogrammer som belyser hva som foregår på dette området. Jeg har ikke sett noen av dem på NRK og har heller ikke fått med meg at temaet er behandlet grundig på andre måter av vår rikskringkaster. Når NRK inviterer en av de fremste norske representantene for disse motkreftene i studio uten å ha klimaforskere i panelet tar jeg det for gitt at de vet akkurat hva de gjør.

Som lisensfinansiert allmennkringkaster står NRK i en særstilling sammenlignet med andre medier. NRK har forpliktet seg til å gi sitt redaksjonelle innhold et element av økt samfunnsverdi slik at programmene skal være kilder til innsikt, refleksjon og kunnskap. I dette tilfellet bidrar NRK til en misvisende, feilinformert og kunnskapsfattig offentlig debatt som ikke er i tråd med NRKs mandat.

Klimafornekterne svarer
Dette avstedkom naturlig nok et tilsvar fra Ellestad i Aftenposten (ikke tilgjengelig på nettet etter det jeg kan se) Her forvrenger han Prestruds ønske om en debatt om det vitenskapelige grunnlaget for klimaforandringene til å være et ønske om å kneble alternative syn på IPCC’s rapporter fra å slippe til i NRK’s debatter. Det er noe overraskende. Det eneste som har fått slippe til å NRK-programmet Debatten er nettopp det alternative synet, som Ellestad har fått fremføre uimotsagt ved tre anledninger. Prestrud ønsker jo bare å få fremføre sitt syn i debatt med Ellestad.

Dette følges opp av et nytt innlegg 25. juni, der en Trygve Eklund beskylder Prestrud for å ønske meningskontroll i klimadebatten og  kritisere NRK for å la «folk med uønskede klimasynspunkter delta i debatter.»

Det er en kjent taktikk at personer som ikke har saklige argumenter tillegger andre meninger de ikke har. Det Prestrud kritiserer NRK for er at:

«NRK bidrar til en misvisende, feilinformert og kunnskapsfattig offentlig debatt som ikke er i tråd med NRKs mandat.»

Prestrud gir altså klart uttrykk for at han ønsker en debatt med de som har andre oppfatninger.

At det TV-programmet der klimafornekteren Ellestad gjentatte ganger får fremføre sine monologer heter «Debatten» gjør ham ikke til deltager i en debatt. Det blir det først dersom det legges opp til en meningsutveksling.

Debatt er definert som: «En måte for interaktiv utveksling av argumenter. En debatt kan være i en uformell setting, eller i formell setting med en dirigent eller møteleder, og med regler for hvordan debatten skal foregå».  Det blir ikke mye interaksjon av en monolog.

Det er lett å la seg forføre
Selv om vi nå har utallige TV-kanaler har fortsatt NRK for mange en egen status som et troverdig medium. Det er derfor alvorlig når NRK slipper løs en kontrær synser i beste sendetid uten at noen får anledning til å ta opp debatten. Mange seere oppfatter statskanalen NRK som en garantist for troverdighet og lar seg forføre av de som sier ting man liker å høre. Og her har NRK selv latt seg forføre. Man burde vente bedre av en lisensfinansiert allmennkringkaster.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s