Tro og alkohol

Det har alltid slått meg som nokså arrogant å mene at du har den rette tro fordi du er født i Haugesund (for å bruke ett eksempel). At den haugesundske forståelse av kristendom er den eneste gyldige. Denne troen er jo ikke resultat av et valg basert på omfattende undersøkelse av alle ulike religioner eller… Les mer Tro og alkohol