Kjemiske stridsmidler i Skagerrak

Tildelingen av Nobels fredspris til Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) har igjen aktualisert bekymringen for kjemiske stridsmidler som ble dumpet i norske farvann rett etter den annen verdenskrig. I den forbindelsen sendte NRK Brennpunkt 10. desember en dokumenter om dumping av kjemiske stridsmidler i havet verden over. Det ble i alt dumpet 160… Les mer Kjemiske stridsmidler i Skagerrak