Hvor ille kan koronaen bli? Virker tiltakene?

Nå begynner vi å få en oversikt over antall koronatilfeller i Norge. Folkehelseinstituttet (FHI) utgir daglige tall for hvor mange som har testet positivt. Det samme gjør VG. Tallene er litt forskjellige, men ikke så mye at det har noen betydning. VG forklarer dette med at VG gjør en manuell løpende oppdatering. Antall utførte tester de siste dagene er vist i figuren nedenfor.

Antall testet
Antall personer testet for korona. Figur fra FHI

Eksponensiell vekst

Dersom det er slik at økningen i antall tilfeller skyldes at allerede smittede personer smitter andre, og at sannsynligheten for at en smittet person skal smitte en ny person er et fast tall, får man det som kalles en eksponensiell vekst. Basert på antall smittede fra 1. mars til 13. mars finner jeg at det er 32% sannsynlighet for at en smittet person i løpet av ett døgn skal smitte en ny person. Forventet forløp av antall smittede i Norge blir da som figuren nedenfor viser. Siden prosenttallet er usikkert har jeg også utført beregninger med prosentvise økninger på 20% og 50%. I figuren er også antall registrerte tilfeller fram til 17. mars vist. Beregningene bare gjort fram til 5000 tilfeller, siden usikkerheten er stor

forventet forløp
Mulig eksponensiell vekst av koronasmittede. De beregnede kurvene er gjort for 50%, 32% og 20% sannsynlighet for at en smittet person i løpet av ett døgn skal smitte en usmittet person. Datapunktene er registrerte smittede

Imidlertid kan det se ut til at det er en avflating i økningen av registrerte smittetilfeller de siste dagene. Derfor har jeg også beregnet den prosentvise økningen fra dag til dag de siste dagene fra 12. mars. Her er det en klar reduksjon. Disse tallene kan oppfattes som sannsynligheten for at en smittet person skal smitte en usmittet person i løpet av ett døgn. Den rette linjen i figuren er en beste tilpasning til dataene, og den viser en reduksjon i denne sannsynligheten for hver dag på 3 prosent.

Prosent siste dager
Prosentvis økning i antall koronasmitede i tidsrommet 12. til 17. mars

Man skal man være forsiktig med å trekke bastante konklusjoner av et begrenset tallmateriale. Men dersom de tiltakene som er satt i gang virker, er en slik reduksjon i smittetallene det man forsøker å oppnå. Alle tiltakene tar sikte på å redusere kontaktflatene mellom personer. Og siden koronasmitte etter alt å dømme skjer ved personkontakt, kan man håpe at dette betyr at tiltakene allerede så smått har begynt å virke.

2 kommentarer om “Hvor ille kan koronaen bli? Virker tiltakene?

  1. Spennende tanker. Men siden såpass få er testet vil man vel ende opp i stor usikkerhet.

  2. Ja, det er altfor tidlig å prøve å trekke noen konklusjoner.. Det er også derfor mitt forsøk på lage en slags fremskriving av en mulig utvikling har så vide grenser. Men når jeg ser på dagens tall, ser det ut til at det fortsatt er en tendens til at med at antall nyregistrerte utgjør en stadig lavere prosentandel av det totalt registrerte. Men det er ønsketenkning å si at dette er en virkning av tiltakene.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s