Kan det bli for mye trening?

Det er hevet over enhver tvil at fysisk inaktivitet er helseskadelig. Men hva med overdreven fysisk aktivitet? Blant annet har det vært snakk om at deltagere i Birkebeinerrennet lettere kan få hjertearytmi. Vasaløpet er enda mer anstrengende enn Birkebeinerrennet. Nå har svenske forskere undersøkt hvordan det forholder seg med deltagerne der. Alle svenske deltagere som… Les mer Kan det bli for mye trening?

Reklamer

Polarforskning fra sofakroken

Polarforskere er menn med hundespann og rim i skjegget som sliter seg fram over isen. Det er i alle fall den første tanken som faller meg inn når jeg hører ordet. Men ikke nå lenger. Teknologien har tatt over. I juni og juli i år ble GROVER –  «the Goddard Remotely Operated Vehicle for Exploration… Les mer Polarforskning fra sofakroken

Reklamer

Oldingene blir sprekere

En plan utearbeidet av Helse- og omsorgsdepartementet anslår at antall personer  med demens vil fordobles innen år 2040. Dette vil føre til en tilsvarende økning av ressursbehovet innen pleiesektoren. Men kanskje situasjonen ikke  er så kritisk likevel. To undersøkelser som nylig er publisert i tidsskriftet The Lancet kan tyde på det. Den ene undersøkelsen er… Les mer Oldingene blir sprekere

Reklamer

«Leve ugifte Personer sammen som de være Ægtefolk, straffes de med Bøder eller Fængsel.»

Nei, dette er ikke en paragraf i straffeloven i Dubai oversatt til arkaisk norsk. Det er den norske Kriminalloven av 1842, kapittel 18, § 22, populært kalt konkubinatparagrafen. I Straffeloven av 1902 § 379 ble ordlyden forandret til: «Den, som trods Paatalemyndighedens Advarsel, fortsætter et offentlig Forargelse vækkende samliv i utugtig Omgjængelse med en Person… Les mer «Leve ugifte Personer sammen som de være Ægtefolk, straffes de med Bøder eller Fængsel.»

Reklamer

Hetebølge i USA

Det er varmt å være brannmann i nærmere 50 varmegrader. En brannmann i Arizona tømmer støvlene sine for svette etter å ha slokket en brann. Reklamer

Reklamer