Trump-velgere trengte smertstillende

Narko-døden i USA er blitt et påtrengende tema. Det var hovedoppslaget i Aftenposten 1, oktober. Halvparten av dødsfallene skyldes smertestillende opioider som er forskrevet av leger. JAMA (Journal of American Medical Association) publiserte i  juni i år en artikkel som satte tall på dette. I løpet av 15 år, fra 2001 til 2016, har antall årlige… Les mer Trump-velgere trengte smertstillende

Trumps velgere er uenige med Trump om global oppvarming

Yale Program on Climate Change har kartlagt amerikanernes mening om global oppvarming, og finner at flertallet mener at global oppvarming skjer, og at dette må det gjøres noe med. Dette gjelder også de som stemte på klimafornekteren Donald Trump. Av Trumps velgere mener:  49% at global oppvarming skjer, mens 30% mener at det ikke skjer… Les mer Trumps velgere er uenige med Trump om global oppvarming

Ny krise for amerikansk dødsstraff

Dyadebloggen har tidligere skrevet om problemet med dødsstraff i USA  , hvor mangel på natrium thiopental, som ble brukt til henrettelser, førte til at flere dødsdømte fikk forlenget livet. Mangelen skyldtes at EU forbyr eksport av stoffer som kan brukes til henrettelser. Prosedyren som ble brukt den gangen var: thiopental to sedate the prisoner, muscle… Les mer Ny krise for amerikansk dødsstraff