Nytt vidunderhormon forbrenner fett og hindrer diabetes 2

Dette er ikke en legemiddelfabrikants våte drøm. Det er et faktum. Forskere ved Harvard Medical School har oppdaget at mosjonerende muskler produserer et hormon som er kalt irisin. Fettforbrenning Det finnes to typer fettceller i kroppen, hvit og brune. De hvite lagrer fett, de brune sørger for at fett forbrennes og blir til energi. Nyfødte… Les mer Nytt vidunderhormon forbrenner fett og hindrer diabetes 2

Amerikansk domstol støtter klimaforskningen

Den føderale appelldomstolen i District of Columbia har i en dom avsagt 26. juni enstemmig avvist et søksmål fra en rekke stater og industrigrupper som mente at USA’s Miljøverndepartement (EPA) ikke hadde rett til å regulere utslippene av drivhusgasser i kraft av loven om luftforunensning. Dommerne skriver at : … EPA had relied on sound… Les mer Amerikansk domstol støtter klimaforskningen

Ønsker Breivik å ta ansvar for sine ugjerninger?

Terror-rettsaken går nå heldigvis mot sin slutt. I skrivende stund hører jeg innledningen av forsvarerens prosedyre. Ikke overraskende legger han opp til argumentasjon for at Anders Behring Breivik er tilregnelig. Det er jo det tiltalte ønsker. Men jeg undret meg litt da jeg hørte advokat Lippestad si at Breivik ønsket å ta ansvar for sine… Les mer Ønsker Breivik å ta ansvar for sine ugjerninger?

Seier til Einstein

Det vakte enorm oppmerksomhet i det vitenskapelige miljøet verden over da det ble offentliggjort at målinger fra forskningslaboratoriet CERN viste at den nesten masseløse partikkelen nøytrino kunne bevege seg raskere enn lyset.   Dersom dette var tilfelle ville det bryte med en av de viktigste fundamentene for moderne fysikk – Einsteins relativitetsteori. Riktignok var hastigheten ubetydelig… Les mer Seier til Einstein