Terrorfrykt og trusler

Terrorfrykt mot 17. mai er blitt en del av mediebildet. I et innlegg i Aftenposten 14. mai kritiserer Jon-Terje Bekken, lederen av FAU ved Trosterud skole, Aftenpostens kritikk på lederplass av NRK Dagsrevyens innslag om terrorfrykt 17. mai. FAU-lederen uttrykker samtidig et ønske om at pressen kunne være mer kritisk til ”PST som premissleverandør for vår… Les mer Terrorfrykt og trusler