Stramme, flotte burgundere

Ruskulturen er forunderlig med sin suverene evne til splittelse. Dagens Næringsliv har et pent oppslag med anbefaling av «stramme, flotte røde burgundere» og samtidig to sider med bekymring for rusbruken i finansmiljøet. En tidligere misbruker som nå gir råd, mener det er et stort problem at finansmeglere tar viktige beslutninger i kokainrus. Jeg får mange telefoner fra… Les mer Stramme, flotte burgundere

Bidro høy oljepris til finanskrisen?

Det mener i hvert fall den amerikanske økonomen James D. Hamilton, som blant annet brukes av det amerikanske senatet som ekspert på dette problemfeltet. Hamilton baserer sin konklusjon på to funn. Det første er at alle tilfeller av markert oppgang i oljepris de seneste tiårene har gitt nedgang i verdensøkonomien. Vi så det under oljekrisen i… Les mer Bidro høy oljepris til finanskrisen?

Den svenske (velferds)modellen sliter

Tidlig på 80-tallet hadde Economist en artikkel som lovpriste den såkalte «Svenske modellen», en effektiv kombinasjon av et sterkt velferdsaparat og kapitalisme.  Artikkelen var ledsaget av et bilde av Britt Eklund med undertittelen «Success, with an extensive public sector». Nå har både Brit og velferdssystemet begynt å trekke på årene, som  The Guardian skriver i… Les mer Den svenske (velferds)modellen sliter

Gode nyheter fra gamle Øst- Tyskland

Det har vært lenge mellom de gode nyhetene om gamle Øst- Tyskland og dets økonomi. De har lenge ligget etter sine vestlige fettere og kusiner målt i økonomiske indikatorer. Arbeidsledigheten har vært dobbelt så høy, veksten lavere, innslaget av industrieksport lavere etc. De strukturelle forskjellen er fortsatt store. Nå viser dette seg å være til fordel… Les mer Gode nyheter fra gamle Øst- Tyskland