Fete barn dør unge

I en studie nettopp  publisert i New England Journal of Medicine og omtalt i New York Times blir det påvist at overvekt i barndommen øker risikoen for tidlig død. Undersøkelsen ble gjort på to indianerstammer i Arizona hvor den nåværende fedme-epidemien i USA startet tidligere enn i resten av landet, slik at man har hatt lengre tid på å studere helsemessige følger av faktorer i barndommen. 4857 barn og tenåringer født mellom 1945 og 1984 deltok i undersøkelsen. 28,7% av barna ble definert som fete.

Det ble undersøkt hvor mange som døde før de fylte 55 år, noe som ble definert som for tidlig død. Her viste det seg at de med høyest kroppsmasseindeks (KMI) hadde en dødelighet før fylte 55 år som var 2,3 ganger høyere enn blant de med lavest KMI. Også andre faktorer, som glukose-intoleranse (risiko for diabetes 2) spilte en rolle, men langt mindre enn kroppsvekten. Lærdommen av dette bør være at alle foreldre må passe på at barna får sunn mat og nok mosjon, og lørdagskosen bør ikke bestå av søtsaker.

4 kommentarer om “Fete barn dør unge

  1. Det blir sammenlignet med de med lavest KMI. I en normal gruppe så er vel de for å regne som undervektige. Kan man da tolke resultatene dit at undervektighet er en fordel?

  2. Ja, jeg ser at middelverdien av KMI ved starten av undersøkelsen var 21,9 +- et standardavvik på 6,1, og at området for KMI var 12,4-55,1 ved starten av undersøkelsen. Og det må bety at relativt mange var undervektige i henhold til den vanlige definisjonen. Jeg lurer forresten på hvordan et barn med en KMI på 12,4 må ha sett ut, en norsk helsesøster ville nok slått skrikende alarm hvis hun hadde sett et slikt barn.

    Når jeg ser nærmere figur 1 og tabell 3 i artikkelen i NEJM er det tydelig at det egentlig ikke var noen statistisk signifikant forskjell mellom de 25% med lavest KMI og de to neste gruppene. Derimot er det et stort sprang i dødelighet mellom de 25% med høyest KMI og de med lavere KMI. Så den konklusjonen man kan trekke er at dødeligheten i voksen alder var signifikant høyere blant de som var sterkt overvektige som barn. Man kan ikke trekke den konklusjone at undervektighet som barn er en fordel, men det ser heller ikke ut til å være noen ulempe.

    Denne undersøkelsen så jo på sammenhengen mellom overvekt som barn og dødelighet i voksen alder. Andre undersøkelser tyder på at undervekt som voksen gir høyere dødelighet. Men her er det vel heller ikke entydig. Blant annet viser det seg at sammenhengen blir mindre når man fjerner de som er stor-røykere eller er diagnostisert med en kronisk sykdom fra undersøkelsen, så noen er kanskje undervektige fordi de er syke, og ikke syke fordi de er undervektige.

    I en norsk undersøkelse som var publisert i et internasjonalt idrettsmedisinsk tidsskrift var det også en økt dødelighet blant de med lavest KMI. Men når man bare så på de som var mest fysisk aktive var det ikke noen slik sammenheng. Og for alle gjaldt det at dødeligheten økte med økende KMI. Jeg har også sett en undersøkelse blant britiske vegetarianere hvor dødeligheten økte med økende KMI også innenfor det som anses som normal vekt. (Gruppen med KMI i området 22,5-25 hadde større dødelighet enn gruppen med KMI i området 20-22,5)

  3. Kan ikke huske kilder akkurat nå, men jeg mener å ha sett at for helsa kan trening være viktigere enn normalvekt, evt at man ihvertfall får stor helsegevinst av trening selv om man er litt overvektig.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s