Spilleavhengige liker penger bedre enn sex

Spilleavhengige er ikke nødvendigvis grådigere enn andre. De liker bare penger bedre enn sex og andre grunnleggende behov. Det var hypotesen den nederlandske forskeren Guillaume Sescousse ville undersøke. Så han rekrutterte 18 spilleavhengige menn, og 20 «normale», og puttet han dem inn i en fMRI-maskin,  som måler hjerneaktivitet. Der ble forsøkspersonene utsatt for stimuli i… Les mer Spilleavhengige liker penger bedre enn sex