Mindfulness og ledighet

Mindfulness og Acem-meditasjon – lignende teknikker, men også med vesentlige forskjeller: Gjennom meditasjonsforskning kan man i dag skille mellom ulike meditasjonsformer ut fra hvordan de virker på kropp og hjerne. Ser man imidlertid på hvordan ulike meditative retninger omtaler seg selv, vil deres språkbruk og egenpresentasjon være nokså sammenfallende. Det kan forlede en til å… Les mer Mindfulness og ledighet

Internett gir hjernesvinn

Kinesiske forskere har funnet at ungdommer som er intense internettbrukere får forandringer i hjernen. 18 ungdommer med en gjennomsnittsalder på 19,5 år og som oppfylte visse kriterier for internettavhengighet, ble sammenlignet med 18 andre i samme alder, men som ikke var internettavhengige. De avhengige hadde vært intense internettbrukere i gjennomsnittlig tre år, og brukte Internett ti… Les mer Internett gir hjernesvinn

Nytt nummer av Dyade: Mindfulness og meditasjon

Mindfulness nevnes ofte som supplement i behandling av fysiske eller kroppslige problemer, men også som middel til psykologisk og eksistensiell utforskning. Hva er mindfulness? Hva er forskjeller og likheter med Acem-meditasjon? Hvordan skiller disse seg fra andre meditasjonsteknikker? Dette nummer av Dyade drøfter også erfaringen med å lære Acem-meditasjon og mindfulness til ulike grupper av… Les mer Nytt nummer av Dyade: Mindfulness og meditasjon

Franskmenn digger meditasjon

Siste nummer av det franske bladet «Le Nouvel Observateur» vier sitt hovedoppslag 22. april til meditasjon. Tittelen lyder «Meditasjonens kraft – hvorfor mediterer de?». Det er flere artikler, og de omtaler både transcendental meditasjon, mindfulness og buddistisk meditasjon. Hovedfokuset er å avmystifisere meditasjon, blandt annet takket være forskningsresultater. Le Nouvel Observateur skriver at det er… Les mer Franskmenn digger meditasjon

Godt å tenke på det vonde

En ny neurovitenskapelig undersøkelse viser at man ikke vinner noe på å glemme ubehagelige følelser og opplevelser, snarere tvert om. Resultatene fra undersøkelsen tyder nemlig på at vonde eller triste episoder, som vi ikke bevisst har reflektert over, kommer tilbake med styrket kraft. Eksperimentet gikk ut på å vise forskjellige filmer med emosjonelt innhold (f.eks.… Les mer Godt å tenke på det vonde