Forskere eller konsulenter?

Staten bruker milliarder på konsulenter, kan VG fortelle. Så må man jo bare håpe at dette er vel anvendte penger. Samtidig har Aftenposten gående en sak om hvordan Staten heller vil bruke konsulentkontrakter enn kontrakter for oppdragsforskning når de ønsker å øse av forskeres kunnskap og arbeidsmetoder, og nevner et eksempel hvor Arbeidsdepartementet forsøkte å få… Les mer Forskere eller konsulenter?