Mennesket har skylda: Klimatrusselen – del 7

Dette er siste artikkel i min serie om klimatrusselen , og det er på tide å komme med en konklusjon. Som jeg skrev i første innlegg er jordkloden energimessig et isolert system som utveksler energi med omgivelsene ved elektromagnetisk stråling. Den helt dominerende kilden for tilførsel av energi er sola. Det sollyset kloden utsettes for blir… Les mer Mennesket har skylda: Klimatrusselen – del 7

Menneskeskapt karbondioksid: Klimatrusselen – del 6

Dette er artikkel nr. 6 i en serie om klima og temperatur. I forrige artikkel så jeg litt på systematiske svingninger av temperaturen. Nå vil jeg se på karbondioksid i atmosfæren. Klimaforandring og karbondioksid Det synes å være vanskelig å komme bort fra at det faktisk har vært en økning i global temperatur i den… Les mer Menneskeskapt karbondioksid: Klimatrusselen – del 6

Temperaturen svinger – økningen har ikke stanset: Klimatrusselen – del 5

Et yndet argument hos klimaskeptikere er at økningen i global temperatur har stoppet opp, ja kanskje synker temperaturen. Dette bygger de på publiserte data, først og fremst fra Climatic Research Unit, Univ. of East Anglia (HadCRUT3).  Og ser man på dataene for de siste ti årene ser man at det globale temperaturavviket har vært tilnærmet konstant… Les mer Temperaturen svinger – økningen har ikke stanset: Klimatrusselen – del 5

Klimatrusselen – del 4 – temperatur og CO2

Dette er artikkel nr. 4 i en serie om klima og temperatur. I forrige artikkel  så jeg på globale temperaturmålinger. Nå vil jeg se på sammenheng mellom temperatur og karbondioksid i lufta. Temperaturøkning og karbondioksid Det hevdes at temperaturøkningen skyldes at innholdet av drivhusgassen karbondioksid (CO2) har økt i denne tiden. Grunnen til det er… Les mer Klimatrusselen – del 4 – temperatur og CO2

Klimatrusselen – del 3 – temperaturmålinger

Globale temperaturer Dette er artikkel nr 3 i en serie om klima og temperatur. I forrige artikkel så jeg litt på jordklodens energibalanse og vekselvirkningen og energiutveksling mellom sola, klode og verdensrom. Nå skal jeg ta for meg hvordan man har studert hva en eventuell ubalanse her kan føre til i form av temperaturforandringer. Her vil… Les mer Klimatrusselen – del 3 – temperaturmålinger

Klimatrusselen – del 2

Jordklodens energibalanse Dette er artikkel 2 i en serie om klima og temperatur. I forrige artikkel så jeg litt på jordklodens energibalanse og vekselvirkningen mellom solstråling og energistrømmer i atmosfæren. Nå skal jeg ta for meg hva som påvirker denne balansen Energibalansen er bestemt av forholdet mellom netto innstråling og utstråling fra kloden. Innstrålingen er… Les mer Klimatrusselen – del 2