Kjøpt og betalt

Forskning er i utgangspunktet å produsere kunnskap, og man tror at den er nøytral. Men denne troen kan utnyttes for å fremme egne interesser. Også forskere lar seg kjøpe. Tobakksindustriens bruk av forskere for å så tvil om sammenhengen mellom røyking og lungekreft er velkjent. Ofte fikk man forskere til å så tvil, nødvendigvis ikke… Les mer Kjøpt og betalt

Influensavaksine reduserer hjertedød

Årets influensaperiode nærmer seg, og en av de gruppene Folkehelseinstituttet anbefaler å ta influensavaksine er de med kronisk hjerte-og karsykdom. En undersøkelse som nylig ble publisert i tidsskriftet JAMA, og som var et samarbeidsprosjekt mellom forskere fra en rekke land, viser at dette absolutt har noe for seg. Det var en metastudie, en gjennomgang av… Les mer Influensavaksine reduserer hjertedød

Kan det bli for mye trening?

Det er hevet over enhver tvil at fysisk inaktivitet er helseskadelig. Men hva med overdreven fysisk aktivitet? Blant annet har det vært snakk om at deltagere i Birkebeinerrennet lettere kan få hjertearytmi. Vasaløpet er enda mer anstrengende enn Birkebeinerrennet. Nå har svenske forskere undersøkt hvordan det forholder seg med deltagerne der. Alle svenske deltagere som… Les mer Kan det bli for mye trening?