Mer potens med bedre livsstil

Forskere ved Mayoklinikken i USA har foretatt en metastudie (sammenfatning av flere andre studier) av sammenhengen mellom livsstilsforandringer og ereksjonssvikt. Seks undersøkelser fra fire forskjellige land med i alt 740 deltagere er med i studien. Graden av ereksjonssvikt ble målt med et standard spørreskjema (IIEF-5) Undersøkelsen viser en statistisk signifikant bedring av seksuell fungering både… Les mer Mer potens med bedre livsstil