Into the past

Fotografen Jason E. Powell bryter tidenes grenser ved å fotografere igjen et gammelt bilde på nøyaktig samme sted og med samme perspektiv som originalen. Resultatet er en blanding av farger og epoker. Kontrasten mellom det gamle bildet lagt «ovenpå» et nytt bilde tydeliggjør hvordan tiden påvirker bl. a. arkitekturen: (Kilde: Jason E. Powell)