Nordlysforskning fra Andøya og Svalbard

Nordlyset (og sørlyset på den sørlige halvkule) oppstår fordi en vind av ladede partikler fra solen følger jordklodens magnetiske felt inn i atmosfæren i nærheten av polene. Der kolliderer de med luftmolekylene og slår vekk elektroner fra disse, slik at de bli elektrisk ladet. Når elektronene så igjen forener seg med sine atomkjerner gir de… Les mer Nordlysforskning fra Andøya og Svalbard

Forskere eller konsulenter?

Staten bruker milliarder på konsulenter, kan VG fortelle. Så må man jo bare håpe at dette er vel anvendte penger. Samtidig har Aftenposten gående en sak om hvordan Staten heller vil bruke konsulentkontrakter enn kontrakter for oppdragsforskning når de ønsker å øse av forskeres kunnskap og arbeidsmetoder, og nevner et eksempel hvor Arbeidsdepartementet forsøkte å få… Les mer Forskere eller konsulenter?

Kongekrabbe: De verste antagelsene bekreftet

Så har den kommet, forskningsrapporten vi har ventet på i mange år, den som forteller hva kongekrabben gjør med miljøet. Her blir de verste antagelsene bekreftet: I områder med mye kongekrabbe er ALLE større organismer med liten bevegelsesevne, slik som sjøstjerner, gravende børstemark og større muslinger enten borte eller sterkt redusert. Noen få svært små… Les mer Kongekrabbe: De verste antagelsene bekreftet

Sex på hjernen på en femtedel av et sekund

«Det må innrømmes at vi engelskmenn har sex på hjernen, et meget ubehagelig sted å ha det». Thomas Malcolm Muggeridge For de som lurer på det: Kjærlighet ved første blikk fins. Forskere ved Syracuse University har klart å måle hvor lenge det berømte første blikket varer: En femtedel av et sekund. Et artikkel publisert i… Les mer Sex på hjernen på en femtedel av et sekund

Overforbruk av grunnvann får havet til å stige

Havnivået stiger nå med ca 3.1 millimeter i året. Hittil har man tilskrevet dette klimaendringene, der mekanismene er  nedsmelting av isbreer og at vann utvider seg når det varmes opp. Nå tyder nye analyser på bidrag også fra en annen kilde, nemlig overforbruk av grunnvann. I mange områder av verden pumpes grunnvann opp for å… Les mer Overforbruk av grunnvann får havet til å stige