Amerikansk domstol støtter klimaforskningen

Den føderale appelldomstolen i District of Columbia har i en dom avsagt 26. juni enstemmig avvist et søksmål fra en rekke stater og industrigrupper som mente at USA’s Miljøverndepartement (EPA) ikke hadde rett til å regulere utslippene av drivhusgasser i kraft av loven om luftforunensning. Dommerne skriver at : … EPA had relied on sound… Les mer Amerikansk domstol støtter klimaforskningen

Forsvaret blir klimavennlig

Norge har forpliktet seg til å redusere utslippene av drivhusgasser med 28% i forhold til 2007-nivået innen 2020. Forsvarssektoren må ta sin del av disse utslippskuttene. Forsvarets forskningsinstitutt, FFI, arrangerte i dag 26. oktober et FFI-FORUM i Oslo Militære samfunds lokaler med dette som tema. Innledere var FFI-forskerne Trine Reistad  og Oddvar Myhre, kommentatorer var… Les mer Forsvaret blir klimavennlig

Kullfyrte elbiler

Elbiler er miljøvennlige og utslippsfrie, hevdes det. Men hvor utslippsfrie og miljøvennlige er de egentlig? De første hesteløse kjøretøyene var kullfyrte. I en artikkel spør Scientific American om fremtidens elektriske biler også vil være kullfyrte, med den forskjellen at det er en viss avstand mellom bilen og der kullet brennes. Jeg har tidligere her på Dyadebloggen skrevet… Les mer Kullfyrte elbiler