Om aldring kan det sies så meget

Vi blir eldre, som samfunn såvel som enkeltindivider. Fra  Guardians’s Zeitgeist side sakses to vidt forskjellige artikler om emnet.  Andrea Gillies har skrevet en biografi om sine to år som omsorgsperson for sin demente mor. Og om hvorfor det etterhvert ble umulig, etterhvert som moren ble mer og mer vanskelig å mestre: For the six months before… Les mer Om aldring kan det sies så meget