sporadisk brystkreft kan også arves

De aller fleste brystrkefttilfeller er det vi kaller sporadiske (ikke forårsaket av de mest kjente arvelige formene for brystkreft). Det betyr at vi ikke vet sikkert hva som forsårsaker sykdommen i de fleste tilfeller. Likevel kan en predisposisjon for sykdommen arves. Det dreier som om kombinasjoner av normale variasjoner av gener som gir en viss… Les mer sporadisk brystkreft kan også arves

Personlighet og kreft

Har noen peronlighetstyper større sjanse for å få kreft? Avgjør personligheten din sjansen for å overleve kreft? Hvordan takler ulike personlighetstyper kreftsykdommer på ulike måter? Dette er spørsmål som belyses i en fersk, norsk oversiktsartikkel. Personligheten formes tidlig i livet og er deretter rimelig stabil gjennom hele det voksne liv. Siden disse trekkene er konstant… Les mer Personlighet og kreft

Sure, pliktoppfyllende kvinner og late, romslige menn?

Kvinnelige leger blir oftest utbrendte av konflikt mellom jobb og hjem, mens for mannlige leger er det totale arbeidsmengden viktigere. Dette gir meg assosiasjoner til et mønster jeg synes jeg har sett i flere parforhold:  Kvinnene blir stresset av «alt som må gjøres hjemme» mens mennene er flinkere til å ta seg pauser. Dette fører… Les mer Sure, pliktoppfyllende kvinner og late, romslige menn?

Gaustatoppen idag

Og hvis du trodde det var en sær aktivitet å gå på ski etter påske: Det gikk en hel karavane av folk opp der idag! Både tunge og lette ski var i bruk. Kan anbefales enten du drømmer etter kakao i solveggen, mosjon, spennende nedoverkjøring eller forsmak på sommerfargen!!