sporadisk brystkreft kan også arves

De aller fleste brystrkefttilfeller er det vi kaller sporadiske (ikke forårsaket av de mest kjente arvelige formene for brystkreft). Det betyr at vi ikke vet sikkert hva som forsårsaker sykdommen i de fleste tilfeller. Likevel kan en predisposisjon for sykdommen arves. Det dreier som om kombinasjoner av normale variasjoner av gener som gir en viss… Les mer sporadisk brystkreft kan også arves

Personlighet og kreft

Har noen peronlighetstyper større sjanse for å få kreft? Avgjør personligheten din sjansen for å overleve kreft? Hvordan takler ulike personlighetstyper kreftsykdommer på ulike måter? Dette er spørsmål som belyses i en fersk, norsk oversiktsartikkel. Personligheten formes tidlig i livet og er deretter rimelig stabil gjennom hele det voksne liv. Siden disse trekkene er konstant… Les mer Personlighet og kreft