Klassereise og klassekamp forts.

Marit Slotnæs reflekterer over hvordan den sosiale utjevningen i Norge har bidratt til å gjøre de laveste samfunnslagene mindre ressurssterke I tradisjonelle samfunn med lav sosial mobilitet, vil kreativitet og dyktighet være jevnere fordelt mellom samfunnslagene enn i likestilte samfunn der den sosiale mobiliteten er høy. Sjanselikhet og utjevning over et par-tre generasjoner er med… Les mer Klassereise og klassekamp forts.

Da kamelene beitet i Arktis og ulvene spaserte til Falklandsøyene

Kanadiske paleontologer har funnet fossile beinrester av kameler på Ellesmere Island. Ellesmere Island ligger rett vest for Grønland og like langt nord for Svalbard. Beinrestene har ligget begravd i grus i 3,5 millioner år, men forskerne har vært i stand til å fastslå at de stammer fra et dyr som var nært beslektet med nåtiden… Les mer Da kamelene beitet i Arktis og ulvene spaserte til Falklandsøyene