Vellykket terrorøvelse på Romerike

En av de store sakene i Dagsrevyen i kveld 7. februar var evalueringsrapporten  av terrorøvelsen TYR på Gardermoen høsten 2012, som pekte på graverende mangel hos Romerike politidistrikt. Og på NRK.no i dag kan vi lese at: Politimester i Romerike, Bjørn Hareide, innrømmer svikt da den største terrorøvelsen i Norge noensinne avdekket feil ved hans… Les mer Vellykket terrorøvelse på Romerike

Kåt og fri eller trygg og temmet

Hjerneforsker Svend Davanger undersøker seksualitetens mangfold: Hvorfor legge slike sterke bånd på vår seksuelle utlevelse? Ved å ofre noe av den seksuelle frihet for kjernefamilien, oppnår vi to helt sentrale ting: Kjernefamilien gjør det mulig for menn å vite hvem som er deres eget avkom. Det gir derfor mer mening for en mann å investere tid… Les mer Kåt og fri eller trygg og temmet

Mindfulness og ledighet

Mindfulness og Acem-meditasjon – lignende teknikker, men også med vesentlige forskjeller: Gjennom meditasjonsforskning kan man i dag skille mellom ulike meditasjonsformer ut fra hvordan de virker på kropp og hjerne. Ser man imidlertid på hvordan ulike meditative retninger omtaler seg selv, vil deres språkbruk og egenpresentasjon være nokså sammenfallende. Det kan forlede en til å… Les mer Mindfulness og ledighet