Meditasjon mot stresslidelse

Dyadebloggen har tidligere skrevet om amerikanske marinesoldater som lærte mindfulness meditasjon og praktiserte det i tre måneder før de ble sendt til Irak. Og evalueringen viste forbedret evne til å klare stress. Posttraumatisk stresslidelse Men erfaring viser at soldater og andre som har vært utsatt for ekstreme påkjenninger ikke er ferdig med dette straks påkjenningen… Les mer Meditasjon mot stresslidelse

Misfornøyd med været? Spis grønt

Per Arneberg regner på klimaeffekten av vegetarianisme store deler av verdens befolkning er avhengige av mat fra konvensjonelt landbruk. Da er konklusjonen rimelig entydig: Vegetarisk sparer miljøet for utslipp av klimagasser, nitrogenforurensning, overforbruk av vannressurser, tap av landbruksjord, overfiske og rasering av biologisk mangfold, for å nevne det viktigste. I tillegg vil økt bruk av… Les mer Misfornøyd med været? Spis grønt

Vellykket terrorøvelse på Romerike

En av de store sakene i Dagsrevyen i kveld 7. februar var evalueringsrapporten  av terrorøvelsen TYR på Gardermoen høsten 2012, som pekte på graverende mangel hos Romerike politidistrikt. Og på NRK.no i dag kan vi lese at: Politimester i Romerike, Bjørn Hareide, innrømmer svikt da den største terrorøvelsen i Norge noensinne avdekket feil ved hans… Les mer Vellykket terrorøvelse på Romerike

Kåt og fri eller trygg og temmet

Hjerneforsker Svend Davanger undersøker seksualitetens mangfold: Hvorfor legge slike sterke bånd på vår seksuelle utlevelse? Ved å ofre noe av den seksuelle frihet for kjernefamilien, oppnår vi to helt sentrale ting: Kjernefamilien gjør det mulig for menn å vite hvem som er deres eget avkom. Det gir derfor mer mening for en mann å investere tid… Les mer Kåt og fri eller trygg og temmet