Veien til klimahelvete er brolagt med økonomisk fremgang

Innlegget fra Christopher (se nedenfor) med figuren fra The Guardian fikk meg til å leke litt med statistikken fra IEA (Det internasjonale energibyrået). Følgende skremmende realiteter dukket opp.

Det er en klar samvariasjon mellom et lands velstand, målt som brutto nasjonalprodukt, og utslipp av CO2 fra forbrenning av fossilt brensel pr innbygger. Riktignok ikke en 100% korrelasjon, men ingen som er vant til å arbeide med empiriske data ville være i tvil om at korrelasjonen er sterk. Og sjekker jeg dette med et statstikk-program, får jeg beskjed om at det er null sannsynlighet at denne samvariasjonen skyldes en tilfeldighet. Det er en nesten lineær sammenheng mellom økonomi og utslipp.

Figuren nedenfor viser sammenhengen. (Skalaen på aksene er logaritmisk)

CO2 vs BNP

Hvis kineserne tar igjen amerikanerne
Dersom Kina skulle komme opp på samme økonomiske nivå som USA, er det grunn til å anta at utslippet av klimagasser vil følge med. I dag slipper 310 millioner amerikanere ut 17,3 tonn hver, mens 1,4 milliarder kinesere slipper ut 5,4 tonn hver. Dersom Kina skulle komme opp på samme nivå som USA, slik at hver kineser slipper ut 17,3 tonn, vil Kinas utslipp av CO2 øke med 16 Gigatonn (milliarder tonn).

Verdens utslipp var i 2011 31,6 Gigatonn, Så et Kina på linje med USA ville gi en økning på 50% fra 2011. Enda verre blir det hvis man ser på hva som kan skje med India. I dag slipper hver av Indias 1,2 milliarder mennesker ut puslete 1,39 tonn CO2. Jeg overlater til leseren å regne ut hva utslippet fra India ville bli hvis det kom opp på USAs nivå.

Kan USA og Kina møtes på halvveien? Et tanke-eksperiment
Et forhold som gjorde klimaforhandlingene i Doha problematiske var at land som Kina og India mente at de vestlige landene var skyld i elendigheten, og derfor burde ta ansvar for å rette på sine gamle synder. Så la oss gjøre det tanke-eksperimentet at dette kunne gå an. Man kunne tenke seg at USA og Kina ble enige om å møtes midtveis, slik at begge skulle slippe ut like mye pr innbygger. Dvs det som i dag er gjennomsnittet. Det er  (17,3+5,4)/2= 11,35 tonn. Men selv dette ville gi en økning fra de to landene til sammen på 6,1 Gigatonn.

Det gjennomsnittlige utslippet pr innbygger på kloden er i dag 4,56 tonn, så Kina er over dette gjennomsnittet allerede. Og ser man nøkternt på det, er det neppe realistisk å komme fram til en avtale som vil hjelpe, uansett hvor mange klimakvoter av tvilsom verdi Norge kjøper. Og det haster, hvis det ikke allerede er for sent.

De siste årenes kraftige oppvarming i Arktis kan allerede føre til at permafrosten begynner å smelte og frigjør innefrosset metan, som er 25 ganger mer effektiv som drivhusgass enn CO2. I tillegg vil smelting av permafrosten føre til bakteriell nedbryting av organisk materiale i det øverste jordsmonnet, med produksjon av CO2. Og hvis reduksjonen av isdekket over Nordishavet fortsetter, vil absorpsjonen av energi fra solstrålingen øke. Vi er faretruende nær et vippepunkt der oppvarmingen vil øke av seg selv, iuansett hva vi gjør.

De som har sans for statistikk kan jo kose seg med diagrammet nedenfor, som viser gjennomsnittlig utslipp av CO2 pr innbygger i en del utvalgte land og regioner. Legg merke til at svenskene slår oss, og de har ikke en gang Bård Vegar Solhjell.

Utslipp av CO2 pr innbygger i noen utvalgte regioner og land
Utslipp av CO2 pr innbygger i noen utvalgte regioner og land

Oppdatering 16 desember:

Ikke før hadde jeg skrevet dette før det dukket opp en artikkel i Vårt Land som nettopp griper fatt i problematikken med rike og fattige land, og det at fremvoksende økonomier nå selv er i ferd med å bli store utslippsnasjoner.

Et annet interessant moment som nevnes er at det i den neste rapporten fra IPCC vil hete:

«Det er overveiende sannsynlig at menneskelig aktivitet har forårsaket over halvparten av den registrerte stigningen i den gjennomsnittlige globale temperaturen siden 50-tallet».

Og, skriver Vårt Land:

«Overveiende sannsynlig» betyr i IPCCs terminologi at sannsynligheten er på 95 prosent.

Denne presiseringen av hva «overveiende sannsynlig» betyr i forskernes språkbruk er viktig. I jusen betyr «overveiende sannsynlig» mer enn 50 prosent sannsynlig. Dette lærte jeg da jeg snakket med en venn av meg som er advokat, og som fortalte følgende historie:

Han hadde i en rettssak (det var en sivil sak) innkalt en fysiker som ekspertvitne. Da vitnet var ferdig med sin redegjørelse, spurte advokaten: «Kan du si at dette er overveiende sannsynlig?» Nei», svarte vitnet, «det er det ikke». Dette overrasket advokaten, han mente det måtte være overveiende sannsynlig at det var slik vitnet nettopp hadde forklart. Men selv om han forsøkte å stille spørsmålet med andre formuleringer holdt fysikeren fast på at det ikke var overveiende sannsynlig, så han måtte la vitnet gå. Umiddelbart etterpå tok retten en pause, og da advokaten kom ut av rettslokalet traff han på sitt vitne som fortsatt var i bygningen. Og advokaten grep da fatt i fysikeren og sa at han ikke kunne forstå at det ikke var overveiende sannsynlig at det var slik vitnet hadde forklart i retten, men vitnet holdt fast ved at det ikke var overveiende sannsynlig.

Da var det at advokaten fikk et lyst øyeblikk og spurte: «Hvor sannsynlig må det være for at du skal kunne si at det er overveiende sannsynlig?»
«99 prosent» svarte fysikeren.

«Og hvor sannsynlig vil du si at det er i dette tilfellet?»
«Tja, kanskje 95 prosent» svarte fysikeren. Og som advokaten sa til meg: «for oss jurister betyr overveiende sannsynlig mer enn 50 prosent sannsynlighet.»

Da rettsmøtet tok til igjen innkalte advokaten vitnet på nytt, og stilte de riktige spørsmålene og fikk det svaret han ønsket. 

Men denne historien får meg til å lure på om klimafornektere som argumenterer med at forskerne heller ikke er sikre tror at forskerne bruker begrepet «overveiende sannsynlig» slik en jurist ville brukt det, mens en forsker ikke sier at noe er overveiende sannsynlig før han er så godt som helt sikker.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s