Når fylte du sist nitrogenoksid på bilen din?

I statsbudsjettet er det bestemt å innføre en NOx-engangsavgift på biler. I den forbindelsen forsøker VG å forklare hva nitrogenoksid er. Første avsnitt er vellykket, der de skriver: Nitrogenoksid (NOx) er en kjemisk forbindelse av oksygen og nitrogen som dannes ved at disse reagerer med hverandre under forbrenning ved høye temperaturer. Men i neste avsnitt… Les mer Når fylte du sist nitrogenoksid på bilen din?

Gikk de ikke så fort likevel?

Naturlig nok har sensasjonen fra CERN skapt febrilsk aktivitet blant fysikere med interesse for grunnleggende fysikk. Selv om målingene ser ut til å være gjort med imponerende nøyaktighet og maksimal kvalitetssikring, er det flere som tviler på riktigheten, og peker på mulige feilkilder.  En mulig feilkilde er måling av avstanden mellom kilde og detektor. En… Les mer Gikk de ikke så fort likevel?

Relativitetsteoriens død eller tachyonets fødsel?

Relativitetsteorien sier at lysets hastighet er den samme i alle koordinatsystemer. Dette har vidtrekkende konsekvenser. Blant annet er det basis for den velkjente formelen E=mc2, som gir sammenhengen mellom masse og energi, og er basis for både atombomber og kjernekraft. Det har også den konsekvens at energi ikke kan bevege seg med hastighet høyere enn lyshastigheten.… Les mer Relativitetsteoriens død eller tachyonets fødsel?