Er det de dumme som blir lærere?

En undersøkelse fra NHH som trekker den konklusjonen at dagens lærere er dummer enn de var før i tida har vakt litt oppmerksomhet.

Kilde: Minasi/stock.xchng

Det har fått meg til å tenke litt tilbake i tid.
Jeg vokste opp i ei lita bygd på 40- og 50-tallet og gikk på en firedelt skole. For de som ikke vet hva det var, betyr det at det var fire klassetrinn. Bare førsteklassingene gikk alene. 2, og 3. klasse var slått sammen. 4. og 5., 6. og 7. likeså. Vi gikk på skolen annen hver dag. Der var det én lærer og ei lærerinne. Læreren var sjefen og hadde de to øverste trinnene, lærerinna de to nederste.  Og læreren var en ressursperson i bygda. Han var klokker i kirka, det var han som organiserte 17. mai-feiring. Med andre ord, han var en høyt respektert person.

Etter folkeskolen begynte jeg på realskolen (som ikke eksisterer lenger) i nærmeste tettsted (som den eneste fra min klasse på folkeskolen). Ikke fordi mine foreldre var  akademikere eller hadde utdannelse ut over folkeskolen. Men jeg ønsket det selv, jeg hadde innsett at skulle jeg komme noen vei ut over sagbruket der min far sjauet planker og slet helsa av seg, måtte jeg få utdannelse.

På realskolen var nesten alle lærerne lektorer, og hadde embetseksamen. Dvs hovedfag., cand. real. eller cand. philol. Medregnet praktisk-pedagogisk seminar var det 7-8 års utdannelse etter artium. Og en lektor hadde nesten (men bare nesten) samme prestisje som sognepresten. Men de var på samme nivå som lensmannen, legen og sakføreren. Kort sagt, lærere og lektorer hadde høy anseelse, og en inntekt som plasserte dem i det øvre sjiktet.

Undersøkelsen fra NHH tar utgangspunkt i intelligenstester av norske menn som har vært inne på sesjon og er  født mellom 1950 og 1980. Undersøkelsen viser at de som valgte lærerutdanning har scoret stadig lavere på IQ-testene fra sesjon til sesjon. Så satt på spissen er det nærliggende å si at de dumme velger å bli lærere. Dette vekker naturlig nok reaksjoner, men samtidig er det alvorlig hvis det er slik.

Lavere status
Det er imidlertid ikke til å komme fra at læreryrket har fått lavere status de 50 årene som er gått siden jeg gikk på skolen. Lærerne har hatt dårligere lønnsutvikling enn andre grupper, samtidig som utdanningsnivået i samfunnet generelt er blitt høyere. Som undersøkelsen fra NHH viser, har lærernes lønninger sammenlignet med andre grupper med tilsvarende lang utdannelse sunket jevnt siden begynnelsen av 1970-årene. Samtidig er det ikke lenger slik at en lærer automatisk er en ressursperson i lokalsamfunnet, slik det var i min barndom.

Dette gjenspeiler seg i at respekten for lærere mer eller mindre er forsvunnet. I min skoletid ville det vært utenkelig at en elev satte seg opp mot en lærer eller var frekk i kjeften. Resultatet kan være at mange som eller ville blitt gode lærere velger andre yrker hvis de har muligheter. Og i alle fall for en tid tilbake kunne det være slik at de som ikke kom inn på annen utdanning valgte læreryrket. Og fremdeles er det nok slik at en lærer må søke seg over til et annet yrke for å få høyere lønn.

Betenkelig utvikling
Dette er betenkelig, tatt i betraktning den viktige, og stadig viktigere rollen lærerne har i utdanningssamfunnet. Som det pekes på i rapporten fra NHH er det et misforhold mellom hva som brukes på undervisning i Norge og kvaliteten av undervisningen. Riktignok er ikke IQ et entydig mål for hvor god en lærer er, men det er indikasjon på hvor god man selv er til å ta til seg kunnskap. Og for å kunne gi kunnskap til andre kreves det også aat man selv har noe å gi. . Og kvaliteten av grunnleggende utdanning ligger i bunnen av nasjonens samlede kunnskapsnivå, og er et grunnlag for hvordan vi skal klare oss i konkurransen med andre nasjoner.

Men hvordan lærernes status kan heves har jeg ingen løsning på. Økt lønn vil nok gi en viss statusøkning, men det er neppe realistisk å forvente lærerlønninger på nivå med finansbransjen.

Hvorfor ble ikke jeg lærer?
Jeg har en universitetsutdannelse innen realfag, og på det tidspunktet jeg var ferdig cand. real. var det fortsatt vanlig at mange valgte å bli lektorer i videregående skole. (I dag finner man vel knapt en eneste lektor innen realfag med hovedfag.) Da jeg begynte å studere hadde jeg allerede en viss undervisningserfaring. Etter realskolen tok jeg teknisk utdannelse i Forsvaret, og ble så beordret som instruktør på den samme skolen. Der underviste jeg i matematikk og elektronikk i 2 1/2 år, 25-30 timer i uka, samtidig som jeg tok artium på kveldstid. Jeg likte å undervise, og «mine» klasser hadde et bedre eksamensresultat enn parallellklassene. Så da jeg begynte å studere, og det kom et oppslag om at Friundervisningen (nå Folkeuniversitet) trengte lærere, meldte jeg meg, og begynte å undervise i elektronikk.

Men så laget Friundervisningen et opplegg for ekstraundervisning i fysikk for elever i videregående skole. Jeg tok på meg ett av disse kursene – og det drepte effektivt min lyst til å bli gymnaslektor. Disse elevene, noen var det som man den gang kalte «bedre manns barn», var sendt til kurset av foreldre som ønsket bedre karakterer, og ikke alle likte det. Så de laget bråk i klassen, både min og de andre lærernes, noe som var noe nytt på Friundervisningen. Så deretter kuttet jeg ut dette, og fortsatte å undervise i elektronikk med voksne elever. Men det gikk opp for meg at det å være lærer innebar mer enn å formidle kunnskap. Så jeg valgte å bli forsker i stedet. Men jeg er full av beundring for de som velger læreryrket.

4 kommentarer om “Er det de dumme som blir lærere?

 1. – it just strikes me as this huge issue that teaching isn’t respected or compensated in our society for the economic value that it’s actually probably producing for society –
  Sitat fra Time (3.januar 2011), uttalt av «Person of the year 2010» som ble født i 1984. Altså forholdsvis ung. Navn: Mark Zuckerberg. Opphavet til Facebook. Og så forpliktet han seg til å bidra med 100 millioner USD til Newark-skolene. Enda han ikke er fra Newark.
  Mark Zuckerbergs uttalelse passer ganske bra inn i avsnittene om status og kompensasjon i innlegget her. Dessuten er det interessant sett i lys av Zuckerbergs alder og jobben med å få Facebook til å bli allemannseie at han tydeligvis har gjort seg noen tanker om læreren og læreryrket.

 2. Vel, jeg er skeptisk til på bare skulle øke lønningene til lærerne, sånn for å fikse på prestisjen. Too much of a quick fix.

  Generelt er det mitt inntrykk at de som var mine lærere, selv var type skoleflinke barn av den uutdannede almuen, arbeidere, fiskere eller bønder, som ikke hadde selvtillit eller kunnskap nok til å drive det til noe mer enn læreryrket.

  En gammel lærer jeg snakket med (han begynte sin lærerdont på midten av 50-tallet og pensjonerte seg 40 år senere) kunne fortelle at han i alle avgangsklasser alltid hadde sin lille spørreundersøkelse. Han spurte «Hvor mange her har lyst til å bli lærere?»

  På 50, 60, og 70-tallet var det alltid minst etpar av de flinke elevene, gjerne jenter, som rakk opp handa. Men på 80-talet hadde det endret seg; da rakk ikke de flinke jentene opp handa lengre.

  I dag er læreryrket blitt en karrierevei for de som er sånn passe skoleflink, gjerne de som aldri ga gass faglig sett, men som liker sosialt arbeid og de lange sommerferiene og de relative gode lønningene (sammenlignet med andre offentlig ansatte).

  Frekke elever er en realitet, men problemet begynner og slutter med at lærerne, de fleste av dem, aksepterer mer enn hva godt er.

  Eksempel:

  en lærerinne kommer inn i klassen med skjortearmene brettet helt opp. En av 10-åringene hviner: «Se, hun har bingo-vinger». Det himmelfallende er ikke elevens frekkhet, men at lærerinnen selv syntes det var en fornøyelig kommentar.

  Mine forslag for å øke prestisjen ikke bare for lærerne, men for skolen som fenomen, er som følgende:

  1. Innføre skolepenger – om så bare noen hundrelapper i måneden – ut fra den devisen om at alt som er gratis, tar dagens velferdsmette befolkning for gitt.

  2. Øke kravene for å komme inn på lærerhøyskolene (minst 4 i engelsk, norsk og matte). Dette vil på kort sikt føre til akutt lærermangel, og dermed med tilsvarende kamp om lærere, økt prestisje og økt lønn sfa konkurransen skolene imellom.

  3. Fristille skolene. Dvs avvikle enhetsskolen. Bare ordet «enhetsskole» leder tankene i retning «1984». Ved å desentralisere skolene, ansvarliggjør man eierne, som ideelt burde være foreldrene eller i det minste ikke en stor og likegyldig kommune. Frivillige organisasjoner bør i langt større grad inn som skoleeiere.

  1. vil selvsagt aldri skje, 2. tør ingen politikere foreslå (tenk deg kaoset når det over noen år knapt nok vil uteksamineres en eneste lærer), 3. vil heller ikke skje – nordmannen er, tross ryktet, forbausende autoritetstro.

  Hvis det hadde vært sånn det beskrives av Odd i hans innledende runder som lærer med elever som er stille og følger med, ja himmel og hav, da hadde det vært såre enkelt å undervise.

 3. Holdninger som dette er vel en stor del av problemet:

  «……selvtillit eller kunnskap nok til å drive det til noe mer enn læreryrket.»

 4. Vel, det er en realitet at det særlig var de flinke jentene fra hjem med få bøker som ble lærere. Slike jenter har tradisjonelt hatt større evner enn selvtillit. Du må gjerne mislike beskrivelsen, Per, men sånn forholder det nå seg.

  Dessuten lokket læreryrket en gang i tiden med en kort 2-årig utdannelse, garantert og bunnsolid jobb, bra lønn og prestisje.

  Nå er lønnen noe svakere, reformpedagogikken ødela prestisjen og de flinke jentene fra almuen, godt hjulpet av feminismens seire, har oppdaget en hel verden av muligheter.

  Hvorfor bli lærerinne når det er så mye annet spennende å kaste seg ut i?

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s