Den ensomme korsfarer – Oklahoma copycat

Da bomben gikk av i Oslo fredag 22. juli 2011 trodde alle kommentatorer, både i Norge og utlandet, at det var islamske fundamentalister som sto bak. I alle fall nesten alle. Professor Tore Bjørgo ved Politihøgskolen minnet riktignok om bomben i Oklahoma City i 1995, der alle også trodde det var islamister som sto bak, inntil  Tim McVeigh ble funnet å være gjerningsmannen.

Så, etter hvert som saken utviklet seg fredag kveld med skyting på AUF’s sommerleir på Utøya,, ble det klarere og klarere at i alle fall minst en etnisk nordmann var innblandet, av vakten som slapp ham inn på Utøya beskrevet som høy, blond og snakket østlandsdialekt. Og da Anders Behring Breivik ble arrestert og nå innrømmer både drapene på nesten 90 ungdommer og bomben  i Regjeringskvartalet, sjokkerte det alle som hadde ventet at turbankledde og skjeggete islamister skulle stå bak. Foreløpig synes det som han er den eneste som står bak, men det gjenstår å se hva politiet finner ut.

Her er det skremmende likhetspunkter med Oklahomabombingen. McVeigh var overbevist om han forsvarte forfatningen og så seg selv som en korsfarer som forsvarte samfunnet mot styringsmaktene.  Og han opererte nesten alene, men hadde en mer perifer medsammensvoren.
Det later også til at Breivik kan ha ment at den norske regjeringen nærmest var landsforrædere som tillot innvandring og oppmuntret til et flerkulturelt samfunn. Da rimer det om han i sin forvirrede hjerne kanskje så seg selv som en redningsmann for det etnisk norske da han utraderte store deler av regjeringsapparatet, for så å forsøke å utrydde neste generasjon arbeiderpartipolitikere.

Nå kommer det stadig mer informasjon om Breivik i nyhetene. Blant annet viser det seg at han like før terrorhandlingene sendte ut et engelskspråklig manifest på 1500 sider (omtrent dobbelt så langt som Hitlers Mein Kampf).
Dette hadde han visstnok arbeidet med siden 2006, og ved siden av beskrivelser av hvordan Europa skal reddes fra muslimene, inneholder det også en forhåndsbeskrivelse av de handlingene han gjorde fredag 22. juli 2011. Det viser i alle fall at handlingene han gjorde var planlagt i lang tid.

Kunne dette vært forutsett?
Selv om Breivik var aktiv på islamkritiske nettsteder, ser han ut til å ha vært mer moderat enn mange andre nettdebatanter. Det islamkritiske nettstedet Document.no hvor Breivik var aktiv fram til høsten 2010 har lagt ut alle hans innlegg, og det virker forholdsvis moderat. Men hans samfunnssyn kommer fram i følgende utdrag:

Nå har det jo dessverre allerede skåret seg med Marxister som allerede har gjennom-infiltrert kultur, medie og skolesektoren. Disse individene blir tolerert og får til og med jobbe som professorer og forelesere på høyskoler/ universiteter og får dermed anledning til å spre propagandaen sin.

Og grunnen til at han meldte seg ut fra Fremskrittspartiet hvor han i sin tid var medlem og hadde lokale verv i Fpu går fram av følgende utdrag:

Problemet med FrP etterhvert har blitt at i deres etterstrebenhet etter å nå opp til de multikulturalistiske krav og humanismens suisidale idealer har de på mange måter kastet ut babyen med badevannet.

Men det er ikke noe i det som kommer fram her som burde fått alarmklokker til å ringe. Det er mange om skriver sånt som dette på nettet. Det er også kommet fram at han var en ivrig spiller av World of Warcraft, og i den forbindelsen forherliget vold og død. Men heller ikke det burde være alarmerende, før noen i ettertid fant det ut.  Men hele tiden arbeidet han altså med et omfattende verk som han holdt hemmelig til få timer før han gjorde sine ugjerninger.

Nærmere karakterisering av mannens psyke og personlighet må overlates til rettspsykiaterne,  men han fremstår unektelig som en einstøing som levde sitt sosiale liv på nettet mens han arbeidet med sitt epokegjørende verk. Samtidig kommer det stadig flere utdrag av det enorme manifestet han har skrevet, og det kan se ut til at han nærmest anser seg som Europas frelser, som en korsfarer som skal lede den kristne og hvite rase fram til seier i det endelige slaget i 2083. I de illustrasjoner fra manifestet som er gjengitt på TV har tempelriddernes og korsfarernes symbol malteserkorset en fremtredende plass.

Hva nå?
Det viktigste nå er hvordan dette får innvirkning på samfunnet. PST har ikke fanget opp denne personen. De vet nok mer om trusselen fra islamistiske grupperinger enn trusselen fra dataspillende einstøinger som hater samfunnet. Det ville uansett vært vanskelig å fange opp en person som dette, som opererer alene, åpenbart meget dyktig og intelligent, og ikke røpet noe til omgivelsene før et par timer før han satte i gang aksjonen.  Ønsker vi mer overvåking? Kanskje, men vi må ikke få et paranoid samfunn hvor man blir redd for samfunnskritiske ytringer av redsel for å bli stemplet som en mulig terrorist. I et demokrati må det være plass til alle slags meninger. Vi skal være klar over at handlingene 22. juli 2011 ble utført av en person som nok har en abnorm mental fungering.

Samtidig bør det være en tankevekker for de mest fremmedhatende motstandere av et flerkulturelt samfunn at det faktisk var en av deres egne som sto bak drapet på nesten 100 mennesker, og skadet ytterligere 100.

16 kommentarer om “Den ensomme korsfarer – Oklahoma copycat

 1. En meget god oppsummering hvis synspunkter jeg fullt ut deler. Onsdskap har berøvet oss våre ungdommer og rettet et slag mot våre dypeste verdier: respekt for menneskelivet, frihet, demokrati, trygghet og fred. Gjerningsmannen karakteriserer seg selv som kristen, men har glemt at nettopp menneskelivets ukrenkelighet er grunnleggende. I de norske kristenrettslovene fra middelalderen kommer dette fram ved at det er forbudt å drepe uønskede barn eller sette dem ut i skogen for å dø.

 2. Momenter som bør drøftes i tiden fremover:

  Våpenlovgivning. Han hadde lovlig registrert halvautomatisk våpen på seg. Usikker på om dette ble brukt. Snakket med en venn som er i heimevernet, de har som kjent våpen uten splint og en slags vurdering av egnethet er vel gjort. Nysgjerrig på prosedyren ved å anskaffe halv-automatiske våpen er i detalj, men vet at man må være medlem i klubb, samt søke. Forøvrig, Kristian Valen hadde vel hel-automatiske våpen hjemme da han var «samler».

  Utrykningstid og rutiner/prosedyrer for politi og militæret.

 3. Interessant innlegg du har om dr. Jekyll og mr. Hyde. Breivik skriver ulikt på ulike nettsteder for å fremstå som mer «moderat» enn han er i sitt hode (som forsvareren hans bruker som uttrykk om det han har av forskrudde ideer). Således kan folk han har debattert med si at han ikke virket så ekstrem på de spesielle nettstedene. Dette var endel av spillet hans.

  Jeg tenker også at vi skal vente på rettspsykiaterene for utredninger og konklusjoner, men en gjør seg jo opp en menig utifra det en ser og hører.

  Jeg ser en sadist uten anger. Kun med hellig rettferdig vrede og stormannsgalskap. Således ligner han til forveksling på de verste av de han skal beskytte oss mot.

 4. Jeg hørte nettopp deler av dommerens opplesing av dommen etter fengslingssmøtet. Og så vidt jeg oppfattet gikk det fram av Breiviks egen forklaring at han ønsket å ramme Arbeiderpartiet som han anså som forrædere (og marxister) som ville ødelegge det norske (og europeiske) samfunnet ved å tillate innvandring av muslimer. Og særlig ville han hindre fremtidig rekruttering til Arbeiderpartiet. Selv mente han visst at han burde belønnes og ikke straffes. Jeg blir mer og mer skremt over at vi har hatt minst en slik person gående løs blant oss. Så får vi bare håpe at de andre som gir uttrykk for lignende tanker i nettfora ikke er like skruppelløse og dyktige til omsette tanker i praksis.

  Per S.P.:
  Ja, etter at enkelte heimevernsoldater har skutt kona eller naboen med deres utleverte våpen oppbevares nå sluttstykket sentralt og ikke hjemme hos den enkelte. Men hvis du er medlem av en pistolklubb kan du ha en fullt funksjonell pistol, forutsatt at den oppbevares i godkjent våpensskap. Og Breivik var medlem av Oslo Pistolklubb, men ikke aktiv. Våpenet han hadde var en Glock, som også er Forsvarets nye håndvåpen. Dessuten hadde han en lovlig registrert halvautomatisk jaktrifle som han hadde fått spesialbestilt et 30-skudds magasin til. Ammunisjonen han brukte var ekspanderende og fragmenterende («dum-dum») som gir maksimale skader og fragmenter som er så små at de, i følge kirurgen ved Ringerike Sykehus, er meget vanskelige å se på røntgen. I følge internasjonale konvensjoner er denne ammunisjonen ikke tillatt i krig.

  Jo mer jeg leser om fyren jo mer forbannet blir jeg. Jeg er prinsipielt motstander av dødsstraff, men når jeg tenker på denne saken synes jeg av og til å merke en svart liten djevel som setter seg på skuldra mi og hvisker meg noe i øret om vi virkelig skal være nødt til å fø på denne fyren i årevis framover.

 5. Når man skal omtale ABB så er det dritviktig å få ting rett, om man ikke skal ende opp med en forutsigbar demonisering eller en i realiteten stråmann-aktig figur mest egnet til å bevise hvor klok og tolerant en selv er:

  ABB var ikke rasist etter det jeg forstår, derfor sa han seg uenig i British National Party politikk (et parti som forøvrig ikke selv kaller seg rasister, men hvite nasjonalister akkurat som amerikanske Jesse Jackson anses for å være en svart nasjonalist av mange).

  Videre er han, og dette kan komme som et sjokk på mange fordomsfulle mennesker, pro-gay.

  Han likte Orwells «1984» og beundret Winston Churchill og kalte seg kulturkonservativ. Han er er videre mot Cultural Marxism.

  Og han kaller seg en anti-jihadist. Og kristen. Og er en Frimurer.

  «Jo mer jeg leser om fyren jo mer forbannet blir jeg. Jeg er prinsipielt motstander av dødsstraff, men…»

  Så det bor et liten FrPer i deg også, Per:)

  «Samtidig bør det være en tankevekker for de mest fremmedhatende motstandere av et flerkulturelt samfunn at det faktisk var en av deres egne som sto bak drapet på nesten 100 mennesker, og skadet ytterligere 100.»

  Vel, her vil jeg problematisere «en av deres egne». Som både kritisk til islam og flerkulturalismen føler jeg meg like lite i samme båt med ABB som en pro-gay eller en kristen eller en frimurer. Av den åpenbare grunn at jeg er demokrat og mener at man ikke skal bruke vold for å nå sine politiske mål.

  Poenget her er altså ikke om man er for eller mot multikulturalisme og islam, men om man er for eller mot politisk vold.

 6. “Jo mer jeg leser om fyren jo mer forbannet blir jeg. Jeg er prinsipielt motstander av dødsstraff, men…”
  Så det bor et liten FrPer i deg også, Per:)»

  Dette er innleggsforfatteren sin uttalelse og ikke min.

 7. P-mann:
  Det er jeg som av og til opplever djevelen på skuldra, ikke Per S.P. Om det er et tegn på å være Frp’er å være prinsipiell motstander av dødsstraff samt å av og til få tanker man egentlig skammer seg over vet kanskje du mer om enn jeg. For meg er det litt uventet.

  Jeg kan ikke se at jeg noe sted har skrevet at Breivik er rasist. Derimot har jeg skrevet at:

  «Det later også til at Breivik kan ha ment at den norske regjeringen nærmest var landsforrædere som tillot innvandring og oppmuntret til et flerkulturelt samfunn. Da rimer det om han i sin forvirrede hjerne kanskje så seg selv som en redningsmann for det etnisk norske da han utraderte store deler av regjeringsapparatet, for så å forsøke å utrydde neste generasjon arbeiderpartipolitikere.»

  Jeg blir litt overrasket når du skriver at han er «pro-gay». I et innlegg på Aftenpostens debattside i dag skriver Ole Martin Moen, stipendiat i etikk ved UiO, og som har lest mainfestet, at Breivik blant mye annet vil forby homofili.

  Og han var klart kritisk til islam, og det er du også. Om du tilhører de «mest fremmedhatende motstandere av et flerkulturelt samfunn» får du selv avgjøre. Men tilhører du de «mest fremmedhatende» vil jeg sette deg i samme bås som Breivik når det gjelder synspunkter på andre kulturer og behovet for å bevare Norge «rent». Men forhåpentligvis er du ikke så mentalt forkvaklet at du vil foreta grove voldshandlinger. Min hensikt med den siste setningen i innlegget mitt var å oppfordre forfatterne av de mest ytterliggående og vulgære fremmedhatende ytringer til litt ettertanke. Jeg har en følelse av at den oppfordringen faller på stengrunn.

  Det som er viktig her er ikke hva folk kaller seg, men hva de faktisk er.

 8. Beklagelser til Per.

  Hvis Odd føler skam over at han i svake øyeblikk er tilhenger av dødsstraff, så må du nok bare leve med skammen eller la være. Jeg er ingen prinsippiell motstand av dødsstraff, og skammer meg ikke for det.

  Joda, du har definitivt insinuert at Breivik er rasist: «og det kan se ut til at han nærmest anser seg som Europas frelser, som en korsfarer som skal lede den kristne og hvite rase fram til seier i det endelige slaget i 2083.»

  Ja, jeg legger merke til disse oppfordringene om at man skal ta til ettertanke rundt hvordan man uttrykker seg. Jeg forslår at vi retter den til begge sider av bordet, med tanke på at politisk vold ikke er et eksklusivt høyrefenomen eller anti-islam fenomen.

  Da kan vi gå svenskene i rette for hvordan de omtaler og behandler SverigeDemokratene. Som ved flere anledninger har blitt utsatt for politisk vold. Noe som forøvrig det svenske samfunn ikke ser ut til å bekymre seg nevneverdig over.

  Eller for den saks skyld alle de anklagene mot FrP og andre grupper og personer om at de er rasister. Eller må vi se et drap på et FrP-møte før man ser bjelken i eget øye?

  Eller til islam og Koranen for hvordan den omtaler ikke-muslimer.

  Begrepet «mest fremmedhatende» er forresten retorisk interessant, for betyr det at de «nestmest fremmedhatende» ikke trenger gjøre noe? Ja, kanskje du vil være så vennlig å forklare folket hvor grensa går?

  Forøvrig er jeg 100 % enig i din siste setning: det viktigste er ikke at man kaller seg anti-rasist eller multikulturalist. Det viktigste er at man bosetter seg i de flerkulturelle byområdene og sender sine barn til de berikede skolene slik at man kan være med å bygge ned motsetninger. Det er forresten sørgelig få som gjør det. Strømmen går motsatt vei. Kan man forstå?

 9. Apropos pro-gay, så leste jeg det etpar sted på nettet. Har ikke fått verifisert/ falsifisert det mot de 1500 sidene.

 10. Men er ikke målet hans å gjøre Norge og Europa kristent og hvitt innen 2083?

 11. Det er flere forståsegpåere som bemerker at på den ekstreme høyresiden så er «kultur» den nye «rase» – altså de samme argumentene som før brukes men nå er det ikke lenger genene våre som først og fremst skal bevares, det er kulturen. Og det er ikke andres biologi som er problemet, det er kulturen. Ellers er retorikken mye det samme som før.

 12. Ja, forståsegpåerne sier så mye rart, som gjerne passer deres selektive verdensbilde. Begynner vi på denne galeien så kan det meste reduseres til rase. Feks sosialismens klassebevissthet – kun en variant av rasetenkning?

  Eller hva med de edle menneskers påpekning av at Breivik ønsket et «rent» samfunn. Men er de ikke nettopp denne renhetslengselen vi finner hos dem selv, de ønsker vitterlig et «rent» samfunn uten islamofobi, fremmedfrykt og rasisme.

  Aja, men det er da en god form for renhet. Nicht war?

  La oss rense verden for det onde. Med ild og inkvisisjon.

 13. Det er jo slett ikke sikkert at all kulturutveksling slår ut til vår ulempe.
  Det finnes jo også sånne som Mohd. El Baradei, leder for IAEA, som har vært lenge i vesten og som muligens kan bidra til å utvikle Egypt i en retning som vi tror er bra, ved å stille som presidentkandidat?

 14. Det jeg problematiserer er ikke kulturutveksling, men en ideologi som er utopisk og har revolusjonære målsetninger.

 15. «..en ideologi som er utopisk og har revolusjonære målsetninger».

  Dette er jo Breiviks ideologi.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s