Feil på feil om Acem

Dagbladet har hatt to mistenkeliggjørende oppslag om organisasjonen Acem. Avisen har ikke funnet noe reelt grunnlag for å kritisere Acem, men har likevel en rekke  overskrifter og omtaler som er enten misvisende eller direkte gale. Acem er en åpen organisasjon, der ledernes engasjement er godt kjent i det offentlige rom. Organisasjonen har vært sparsom og med beskjedne midler foretatt sindige investeringer i fast eiendom, som i bakspeilet har vist seg fornuftig.

Dette er virkeligheten:

  • Ingen i Acem mottar private fordeler av noen art.
  • Ingen i ledelsen i Acem er samfunnstopper med sentrale stillinger i norsk næringsliv.
  • Acem har ingen gigantformue i utlandet.
  • Ingen i ledelsen  har noen økonomiske fordeler av deltagelsen i organisasjonen.
  • Vanligvis dekker man selv reiseutgifter og ofte opphold selv der man leder kurs.
  • Interessen for arbeidet skal være det avgjørende.

Idealistisk arbeid

Dette er virkeligheten: Ingen i Acem mottar noen private fordeler. Acem er en idealistisk organisasjon. Private utgifter dekkes aldri. Ingen i ledelsen har økonomiske fordeler av deltagelse i organisasjonen. Vanligvis dekker man selv reiseutgifter og ofte også opphold selv der man leder kurs. Interessen for arbeidet skal være det avgjørende.

Ingen i ledelsen i Acem er samfunnstopper med sentrale stillinger i norsk næringsliv. Ingen i ledelsen har formuer i utlandet. Det dreier seg om personer med stor interesse for psykologi og filosofi som har valgt å kombinere et yrkesengasjement med en ulønnet innsats for en frivillig organisasjon. Meditasjonsarbeidet forutsetter kompetanse som gjør det spennende for personer med interesse for kultur og faglige problemstillinger.

Oppsparing med beskjedne inntekter

Acem har ingen gigantformue i utlandet. Det dreier seg om møysommelig ervervede og oppsparte eiendommer gjennom 46 år – alt er gjort for å støtte meditasjonsarbeidet – nå og i fremtiden. Til tross for beskjedne inntekter har man klart å spare, nettopp fordi ingen har hatt noen privatøkonomiske fordeler av sitt engasjement. Acem ble stiftet i 1966. Siden 1970-tallet er det etablert nasjonale organisasjoner som arbeider med Acem-meditasjon i flere land. Ut fra reglene i de enkelte land må organisasjonene være reelt selvstendige. De nasjonale organisasjoner har med egne midler og med støtte fra Acem Norge over tid ervervet seg en leilighet eller et mindre hus i enkelte land for å drive sine aktiviteter der. Disse eiendommene er ikke inntektsbringende. Siden meditasjonsarbeidet går med underskudd, har Acem i Norge også investert i enkelte eiendommer som gir leieinntekter. Overskuddet brukes til å finansiere driften av meditasjonsarbeidet. Dette bidrar til å holde prisene nede for dem som deltar på kurs og andre aktiviteter.

Acem innså tidlig nødvendigheten av å eie egne lokaler, fordi de løpende inntektene fra meditasjonsarbeidet ikke ville være tilstrekkelig til å dekke leie i mange tilfeller. En slik policy har vist seg å være riktig.

Acem – en åpen organisasjon.

Acem er en åpen institusjon, og ingen mystisk organisasjon slik Dagbladet hevder. Regnskap for organisasjonen legges frem på årsmøtet med en grundig redegjørelse for organisasjonens økonomiske stilling. Acem har i alle år hatt regnskap, og i lang tid benyttet statsautorisert revisor selv om det ikke har vært et krav. Myndighetenes gjeldende praksis i Norge for innsendelse av årsregnskap har vært noe uavklart. Regnskapsregisteret har latt bestemmelsen om innsendelsesplikt sove i forhold til foreninger. Derfor har mange foreninger, og større enn Acem, ikke sendt inn regnskaper. Acem sender likevel inn sitt årsregnskap for 2010 . Acems regnskaper er helt riktige. Etter regnskapsloven er det ikke adgang til å skrive opp verdien av fast eiendom til markedsverdi. Det ville være uriktig regnskapsføring å sette opp verdien i forhold til kostpris.

Acem har ikke egne konfirmasjoner i noen religiøs forstand. Det er et sentralt kjennetegn ved Acem at organisasjonen ikke er religiøs. Organisasjonen har utarbeidet et overgangsstudium unge mennesker kan bruke som alternativ til tradisjonell konfirmasjon. Det er mer filosofisk og psykologisk orientert enn tilbudet til Human-Etisk Forbund. Studiets innhold fremgår tydelig av boken Livsvalg, Dyade Forlag. Studiet er åpent for alle. Det blir galt når Dagbladet fremstiller dette som mystisk. Acem har ingen egen begravelse. Tre ganger har personer bedt sine pårørende om å spørre noen de kjenner i Acem om å tilrettelegge taler mv i forbindelse med sin begravelse. Dette har vært som et alternativ til en vanlig begravelse. Dagbladets fremstilling er uriktig.

Lederes Acem-engasjement er godt kjent

Engasjementet i Acem til ledere i organisasjonen er mer enn godt kjent. Leder for Acem Norge har som del av sin forfattepresentasjon omtalt sine verv i Acem i en rekke bøker og fagartikler – til dels i større utstrekning enn vanlig i faglig sammenheng. Hans engasjement i Acem har i en årrekke vært svært synlig for kolleger og andre. Det samme gjelder andre ledere i Acem.

Oppslaget i Dagbladet er til dels skrevet mot bedre vitende. Feilene ovenfor er påpekt igjen og igjen overfor Dagbladet, men journalisten har ikke tatt hensyn til opplysningene. I månedsvis har Dagbladet arbeidet med å skaffe negative opplysninger om Acem. En rekke personer har fortalt om samtaler, der de skal lokkes til å si noe negativt om Acem. I Dagbladet står en person frem. Han gikk ut av organisasjonen for nærmere 40 år siden og bidrar med useriøse rykter.

Nedslitt eiendom på Jeløya

Feilene i Dagbladets reportasje er mange. Et bilde viser Acems sekretariat i Oslo og omtaler det som en leilighet Acem har i London. Det sier noe om slurvet i Dagbladets artikkel at en Oslo-avis ikke klarer å skille mellom Huitfeldts gt i Oslo og en London-adresse. Leiligheten i London er heller ikke noe Acem Norge har. Det dreier seg om en leilighet eiet av en britisk organisasjon som arbeider for Acem-meditasjon i Storbritannia. Acem Norge har gitt støtte, men har ingen rettigheter til leiligheten.

For å gi inntrykk av ”formuen” til Acem vises et bilde fra en eiendom på Jeløya. Eiendommen ble kjøpt for snart 30 år siden. Husene er nedslitte, uten vinterisolering og brukes bare i megert begrenset grad om sommeren.