Krenkelsestyranniet

Asle Toje tar opp en problemstilling som er sentral i vår offentlige debatt: Ifølge historikeren Charles Maier har det offentlige ordskiftet degenerert til en «konkurranse om å pårope seg uretter» hvor en myriade av minoriteter søker særbehandling. Frykten for å støte har slått over i verdirelativisme. Fra Dyades nummer om krenkelsesproblematikken: [S]amtiden forsvarer den krenkedes… Les mer Krenkelsestyranniet

Høy strømregning i vinter? Staten takker for bidraget

35% økning i strømregningen er blitt normalen. Huseiernes Landsforbund drar i gang Strømaksjonen 2011, med blant annet følgende fakta: Statkraft og andre offentlig eide kraftverk produserer over 90 prosent av strømmen i Norge. – Å produsere én kWh i Norge koster ca. 15 øre. I 2010 betalte nordmenn i gjennomsnitt 47 øre per kWh. –… Les mer Høy strømregning i vinter? Staten takker for bidraget

Slutten for VGs gode journalistkultur?

Det er forskjell på avisredaksjoner, noe man fort erfarer når man frivillig eller ufrivillig har med dem å gjøre. VG har for mange fremstått som den mest ryddige og renhårige riksavisen sett fra denne vinkelen. Sannsynlighvis henger dette sammen med avgåtte sjefsredaktør Bernt Olufsen sitt fokus på etikk og etterretbarhet. Eller sagt med VG-eier Rolv… Les mer Slutten for VGs gode journalistkultur?

Palin og Obama

Dette er verdt et studium. Sarah Palin holder sin tale om skytetragdien i Arizona. Like før president Barack Obama holder sin. Man kan lure på hvor klokt det var. De har i utgangspunktet de samme poengene, men det er visse sammenligninger en politiker av Palins format helst bør unngå. Obamas tale er trolig en av de beste… Les mer Palin og Obama