Pensjonsregler og saksbehandling

VG nett skriver i forbindelse med rettsaken mot Stangeland og Talleraas at:

Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik mener reglene rundt stortingspensjonen var uklare
– Det var tre ulike instanser som vurderte min pensjon. De ga tre ulike svar, sier Bondevik.

Og han er ikke den eneste som tydeligvis har problemer med å forstå pensjonsregler. Selv de som har pensjon som yrke kan ha problemer. Nå er ikke jeg stortingspolitiker – heldigvis. Men jeg har litt egenerfaring med pensjonsregler og utregninger, og i forbindelse med rettssaken mot de to stortingspolitikerne som nå risikerer fengsel, kan jeg ikke motstå fristelsen til å dele mine erfaringer.

Tilfelle 1: NAV

Jeg hadde delvis AFP et par år på slutten av mitt yrkesliv. Pensjonen reguleres da i forhold til lønnsinntekt, og det blir et etteroppgjør når ligningen foreligger. Inntekt opptjent før uttak av AFP, som f. eks. feriepenger opptjent året før men utbetalt etter at pensjon er tatt ut skal ikke regnes med. Jeg ble jeg klar over at dette førte til at jeg fikk litt for lite pensjon utbetalt og ringe Trygdekontoret (nå NAV) for å få rettet på dette, men min saksbehandler trodde tydeligvis at jeg forsøkte å få mer enn jeg hadde krav på.  Det ble en lite fruktbar samtale, så jeg utsatte det til etteroppgjøret som ville komme neste år. Da hadde trygdekontoret fått ligningsoppgjøret som viste total inntekt, men ikke hva som var opptjent før uttak av AFP, og dette viste at jeg hadde fått for mye pensjon. Så langt var alt greit, jeg visste at dette ville komme, og hadde tatt vare på dokumentasjonen som viste hva som var opparbeidet før uttak av AFP, og regnet samtidig ut at det var NAV som skyldte meg penger. Svaret ble oversendt før jul.

Ved påsketider begynte jeg å etterlyse et svar fra NAV, og klarte etter en del telefoner å få bekreftet at de i alle fall hadde mottatt min dokumentasjon. Da sommerferien begynte å nærme seg hadde jeg fortsatt ikke sett noe til pengene NAV skyldte meg eller fått noe svar. Etter noen telefoner fikk jeg omsider tak i et menneske som kunne fortelle at de nettopp hadde sendt et brev (som B-post) om at jeg ikke skyldte dem noe. Mitt spontane utbrudd om at det var de som skyldte meg penger gjorde ikke inntrykk på vesenet i andre enden av linja.

Men nå hadde jeg lært. Da jeg mottok brevet om at jeg ikke skyldte dem noe, og at saken var avsluttet, forsto jeg at ytterligere telefonkontakt var fåfengt. Men da jeg sjekket reglene for klager på vedtak oppdaget jeg at hvis ikke det lokale trygdekontoret hadde behandlet en klage inne tre uker ble den sendt videre oppover i systemet, og jeg antok at de neppe ville la et eksempel på så slurvete saksbehandling bli sendt videre. Så løsningen ble en formell klage, der jeg la ved min utregning av hva de skyldte meg. Og da kom svaret raskt. Nå hadde de fått beregnet pensjonen min på nytt. Og tenk – de hadde fått nøyaktig samme resultat som min utregning. Og da kom pengene, omtrent ett år etter at jeg egentlig skulle hatt dem.
Men jeg kan jo ikke la være å undre meg litt over kompetanse og evne til forsvarlig saksbehandling hos NAV. Og en person som ikke har samme regneferdighet som jeg kunne fort gått glipp av pengene sine.

Tilfelle 2: Statens Pensjonskasse (SPK) og pensjonsrådgiveren

Ved fylte 65 år tok jeg ut full AFP, nå fra SPK. I forbindelse med min fratreden fikk jeg utbetalt et ikke helt ubetydelig beløp i form av opparbeidede feriepenger, godtgjørelse for ubenyttet ferie og ubenyttede seniordager. Pengene kom i flere porsjoner etter hvert som min gamle arbeidsgiver fikk regnet ut hva jeg skulle ha. Dette var opptjent etter at jeg hadde tatt ut (delvis) AFP, og ut fra min forståelse av reglene ville det få følger for min pensjon fra SPK, slik at jeg neste år ville få et ikke ubetydelig krav om tilbakebetaling. Og jeg oppdaget at dette kunne få skattemessige konsekvenser ved at jeg måtte betale toppskatt av den pensjonen jeg fikk for mye, mens jeg ikke ville få tilsvarende skattereduksjon når jeg betalte dette tilbake, siden jeg da ikke ville betale noen toppskatt. Jeg forsøkte derfor å få SPK til å redusere utbetalingen, f. eks. ved ikke å utbetale pensjon i desember, men de hevdet at feriepengene og det andre jeg hadde fått ikke ville få slike konsekvenser.

Som et ledd i min opptrapping til pensjonisttilværelsen hadde jeg begynt å abonnere på «Vi over 60», og i abonnementet lå mulighet for å få råd fra en kjent privatpraktiserende pensjonsrådgiver. Jeg var så sikker på at min forståelse av regelverket var riktig at jeg forela saken for ham. Det hyggelige svaret jeg fikk var et hjertesukk om at det ble visst aldri noen orden på forholdet mellom AFP og inntekt. Han kunne ikke gi noe svar, men han hadde inntrykk av at SPK hadde en litt gunstigere (for pensjonsmottageren) forståelse av regelverket enn NAV. Jeg fikk bare vente og se.
Og resultatet ble at jeg fikk beholde alt jeg hadde fått i pensjon, så jeg har ikke noe å klage over. Men selv eksperter på området kan altså ikke gi sikre svar.

2 kommentarer om “Pensjonsregler og saksbehandling

  1. NAV har lagt ut sine rundskriv på nettet. De kommenterer spørsmålet om SPKs forhold til feriepenger mv etter fylte 65 år slik:

    «Statens Pensjonskasse har en annen praksis for inntektsprøving av etterslepsinntekter når AFP beregnes som tjenestepensjon etter fylte 65 år enn den som gjelder når AFP beregnes etter folketrygdens regler. Dette gjelder særlig for feriepenger, der SPK konsekvent holder feriepenger utenfor inntektsprøving av AFP. Det vil si at man ikke vektlegger om de er opptjent før eller etter uttak av AFP. SPK unntar også å inntekts-prøve eierinntekter fra aksjeselskap som pensjonisten ikke lenger er aktiv deltaker i.»

    Dette finnes her:
    http://www.nav.no/rettskildene/Rundskriv/148253.cms (i punkt 3.3.3).

  2. Takk for informasjon. Dette understreker bare ett av poengene med mitt innlegg, at selv ikke de som har pensjonsregler som yrke forstår reglene. Jeg hadde flere e-postveksinger med SPK om dette, og de henviste ikke til noen konkrete bestemmelser. Heller ikke pensjonsrådgiveren jeg rådspurte visste tydeligvis om dette.
    Kan det tenkes at dette er noe som er kommet inn etter at det var aktuelt for meg? Jeg tok ut 100% AFP etter Statens regler fra 01.09.2006, og ser at det har vært forandringer her 01.11.2006.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s