Gud finnes ikke

Stephen Hawking, en av tidens fremste naturvitenskapsmenn, har tid til å tenke. Han sitter lammet med sykdommen ALS, men det har ikke forhindret han fra å tumle videre med universets store spørsmål.

Hawking er en glimrende tenker. Han har nok også sin del av det man kaller grandiose forestillinger, altså en oppblåst selvoppfatning. Hawking har lenge sett for seg at han skal tenke ut en teori som beskriver alle kjente fysiske fenomener i universet, en slags «complete  theory». Han har ikke kommet frem til denne teorien, og det vil ikke overraske om han aldri gjør det heller.

Nå er han ute og erklærer at Gud ikke eksisterer, for ifølge Hawkings oppfatning skaper universet seg selv (det kan meget vel stemme). Dermed har Hawking avskaffet Gud. Tror han. Men mange ville si at Gud er et begrep som kan si vel så mye om mysteriet å være menneske som å være en forklarende faktor for hvordan universet er skrudd sammen. Hawking sparker inn åpne dører og tar livet av middelalderens, eller fundamentalismens, gudsbilde.

Ved siden av å ta på seg vel store sko er Hawking aktuell med interessante synspunkter på tidsreiser og eventuelle møter med utenomjordiske sivilisasjoner i to TV-dokumentarer kalt Into The Universe på Discovery Channel. Anbefales!

16 kommentarer om “Gud finnes ikke

 1. Hei Folke.Jeg er enig med Hawking.Med en gang man tillegger Gud en egenskap som skapende,almektig,algod osv. kommer man opp i paradokser som ikke lar seg løse.Det virker som om hver gang vitenskapen finner nye erkjennelser,blir Gud tvunget ett skritt tilbake og blir et mer og mer tomt begrep.Hvorfor ikke da gjøre begrepet helt tomt og avskaffe Guds eksistens.Jeg kan ikke se at vi trenger begrepet for å forklare noe som helst,heller ikke ved mennesket.

 2. Hei Erik. Det er sant at naturvitenskap og psykologi gir stadig mindre rom for en eventuell Gud. Men spørsmålet er om ikke livet også er et mysterium, ikke bare en fysisk og psykologisk eksistens. Her er ikke Hawking mer kompetent til å svare enn hvilket som helst annet menneske under himmelhvelvingen.

 3. Å konkludere ovenfor slike problemstillinger vil alltid vitne om stormannsgalskap.

  Erik Røys, du sier at Gud får trangere og trangere kår. Vel, man blir veldig tydelig og får trangere kår selv hvis man konkluderer i motsatt retning. Bør holdes åpent, best for alle parter!

 4. Jeg tror ikke at man ved hjelp av vitenskap hverken kan bevise eller motbevise Gud. Det hindrer vel ikke at folk kan melde om hva de selv tror om saken hvis de vil. Og om det er grandiost eller ei å si hva man mener har mye med hvordan man sier det……

 5. Livet er et mysterium,Folke.Men mysterier trenger ingen Gud.Mysteriene er nok i seg selv etter mitt syn.Per har moro av å psykologisere et filosofisk problem.Bare vås det du kommer med Per!Å holde spørsmålet åpent er et dovent standpunkt etter mitt syn.Det handler ikke om å bevise eller motbevise Gud.Det handler om at å snakke om en Gud uten egenskaper er språklig meningsløst.Krishnamurti snakket om at det nærmeste menneskene kommer det hellige(som ikke er Gud),er ved å se det som er,og at å se det som er forandrer.Det er det mest fornuftige jeg har sett formulert om det begrepet,men det har som sagt ikke noe med Gud å gjøre.Jeg leste at Are Holen tror på en Gud,men ikke en straffende Gud.Lurer på om han kan si noe mer presist om hva han egentlig tror på?Det tviler jeg i grunnen på.Jeg er faktisk uenig med deg,Folke,når det gjelder Hawkings kompetanse.Han er mer kompetent enn de fleste til å svare på en del mysterier når det gjelder verdens tilblivelse osv,men mer almennmenneskelige mysterier har vel han mindre erfaringsgrunnlag enn mange andre i sin rullestoltilværelse.Acem-miljøet har en viss tendens til å undervurdere det enorme erkjennelsesarbeide som er vunnet i moderne fysikk og dets filosofiske implikasjoner

 6. Jeg mener for ordens skyld ikke at man skal holde det åpent for deretter ikke å fortsette å jobbe med problemstillingen. Det er konkluderene svar som jeg anser som problematisk, i mine ører kommer Hawkings nærme nettopp å konkludere.

  Krisnamurti-sitatet ditt har jo ingenting med å stilling til en Gud eller ikke, som du selv påpeker, og overhodet ikke i de termer innlegget tar for seg Hawkings. Hvorfor du tar det med kan man jo bare spekulere i, Jeg har har mine teorier, men ville ikke konkludere.

 7. Erik Røys mener at Gud-spørsmålet bare handler om filosofi og ikke om psykologi. Men hvem er vi hvis Gud ikke eksisterer kontra dersom han gjør det? Og hva er vitenskap hvis den kan brukes som argument for at Gud ikke finnes?

 8. Jeg mener det motsatte kan bevises, at Gud faktisk eksisterer.
  Hvis du går forbi et tomt hus som ligger helt øde med skapene fylt av deilig mat. Du vet jo at noen har bygd det. Uansett hvor mange millioner år det går så vil du jo ikke tro at det har blitt til ved en tilfeldighet. Naturen som er så mye mer komplisert enn et hus, har ikke det også blitt «bygd» av en intelligent person?
  Eller linser for eksempler- ingeniører har utviklet et kunstig fasettøye med 8500 linser som kunne få plass på et knappenålshode. Slike linser kan brukes i detektorer som kan registrere svært hurtige bevegelser, og i ultrasmå kameraer som kan beveges i flere retninger. Det er jo intelligent designet!
  Så se på naturen, hvert av øyestikkerens øyne består av omrking 30 000 linser. Bildene fra disse linsene gir til sammen et mosaikklignende vidvinkelbilde. Øyestikkerens fasettøyne har en overlegen evne til å registrere bevegelser.
  Hvis det må en intelligent designer til for å lage kopien av det som er i naturen, hva da med originalen?

 9. Spørsmålet er om høy kompleksitetsgrad i naturen i seg selv er bevis for at et intelligent vesen står bak? Det vil jeg ikke tro. Naturen er utrolig kompleks, både kjemisk, fysisk og biologisk, men det kan være innebygde egenskaper, eller potensialer, i naturen, i atomene og molekylene og i kreftene mellom disse, som bidrar til at denne nesten ufattelige kompleksiteten blir mulig. Jeg tror begrepet Gud må forstås på et annet plan, i en mysterie-dimensjon, de deler av mennesket og livet vi aldri kan forstå.

 10. Du sier at det kan være innebygde egenskaper, eller potensialer, i naturen, i atomene og molekylene. Hvorfor er det slik? Er det bare tilfeldig?
  Også tenker jeg på det følelsesmessige, intelligente mennesket. Hvis evolusjonen stemmer, når i uviklingen kom empati, og evnen til å resonere? Noe som tydelig skiller mennesket fra dyrene. Er det ikke logisk at vi da er skapt av en med de samme evnene som oss?

  Og hvis det skulle være slik at Gud eksisterer, da er det jo han som har skapt oss og alt. Da bør han jo kunne forstås på mer enn et mysterie-dimensjon plan. ? Hvis det skulle være en Gud som har skapt menneskene, da skulle man vel tro han hadde skapt oss med evnen til å forstå hvem han er?

 11. Tilfeldig eller ikke… en handlende Gud er ikke nødvendig for å forklare utviklingen i retning av stadig større kompleksitet. Tror du på gud som en kraft som griper inn i historien og styrer menneskers skjebner? Der må nok jeg melde pass.

 12. Tviler på om jorden og universet er skapt av en dedisert materie. Som andre nevner her på forumet, livet må ha hatt en begynnelse en eller annen gang,

  Om den var i væske, gass eller annen molekyr form eller temperaturtbetinget vet jeg ikke.

  Man kan se for seg tilblivelsen i forskjellige stadier. Noe fra starten genererte en form, som vedvarende har blitt videreutviklet. Det genetiske materiale som som fellesnevner.

  Hva som interesserer meg er den kristne delen av vår eskistens. Gud og Allah i høyere potens, for å få et liv i en annen dimensjon? Kanskje er det veien å gå for å til sist vite, selv om jeg tror vi aldri vil få vite.

  Skapt av ingenting og blir til ingenting? Kanskje her har de kristne et poeng. Det ufattelige kan bli mulig. Legement blir kremert og resten blir som en svevende materie og skaper en slags åndelig tilstand, slik som for de med åndelig gjenfødelse.

  Hvorfor kan ikke ingenting bli til ingenting, mens ingeting blir til allting?

 13. Bare en liten tilleggs kommentar fra min side.

  3-D er vi kjent med. Men er det ikke nettopp dette som er så fascinerende med universet. Vi vet ikke hvor mange dimensjoner det skal innrettes etter.

  Kryssende dimensjoner danner kryssende tilstander, og i disse krysningspunktene kan det ha oppstått prosesser..

 14. Gunnar: det var ikke alt her jeg skjønte. Men organisk materie kan oppstå spontant, det har vel blitt bevist. det er klat at livet på jorden har en begynnelse.Om det var en vilje bak det som som skjedde, er opp til hver og en å ha en oppfatning om. Selv regner jeg meg ikke som ateist – å være ateist er å slå fast noe man ikke kan vite – men en gud som griper inn i historien har jeg problemer med på et intellektuelt nivå.

 15. Jeg tror ikke på en Gud som styrer våre skjebner. Jeg tror på Bibelen, selvom mange kristne tror på skjebnen så er egentlig ikke denne læren en Bibelsk lære. Men jeg tror på en aktiv Gud, jeg tror jo på det det står i Bibelen, om hvordan Gud blant annen handlet med Isralittene. Om du mener det ikke går ann å diskutere dette på et intellektuelt nivå skal jeg ikke mase med det.
  Men det er ikke på et følelsesmessig grunnlag jeg har tatt valget å tro på dette. Det er på grunnlag av logisk sans, og beviser.
  Bibelen er historisk, arkeologisk og vitenskapelig korrekt. I tillegg er det profetier som har gått i oppfyllelse. Blant annet profeti om Babylon, en del av denne profetien sier at denne byen skal bli ødelagt for alltid. Det er ingenting der gamle Babylon lå, Saddam Hussein forsøkte å gjenoppbygge byen uten å lukkes. Dette er bare en detalje rundt oppfyllelsen av ting som ble profetert om Babylon. Det er også andre Bibelske profetier som har gått i oppfyllelse.

 16. Man kan godt si at det er epletreet som skaper eplene, men hvem plantet treet? Det samme om universet. Vi vet at søylene i ørnetåken (Universets ovarier) som minner om en kvinnes eggstokker

  Disse stavene føder levende galakser og solsystemer. Dette er liv. Stjernene tar til seg stoffer og vokser.
  Vitenskapen kaller dem også for EGG; Evaportrating Gaseous Globules

  Inne i disse EGG-ene dannes stjerner i en slags embryotilstand, og de vokser helt til EGG-ene løsrives fra søylene og tilførselen av gass opphører. – Når gasskulene til slutt fordamper helt, kommer stjernene til syne. Søylene er dermed et ekte klekkested for stjerner som fødes i kosmiske egg. http://hubblesite.org/news_release/news/1995-44

  Ganske likt måten et menneske blir til? Få tenker på at mennesket er et egg som klekkes ut i fostervann.

  I skapelsesberetningen får vi vite at mennesket er skapt av leire (mud) Det høres helt utrolig ut, men i dag vet vi at alt liv er skapt av samme støv som stjernene. Hvordan visste de dette for flere tusen år siden?

  Les; VI ER ALLE SKAPT AV STJERNESTØV http://www.flux.no/default.pl?showArticle=156&pageId=221

  Både Einstein og Spinoza trodde på en slags gud. De mente at det var for mange lovmessigheter og annet spesielt til at dette kunne være tilfeldig. Det tror jeg også

  Når det gjelder Edens hage tror jeg dette er en profeti på menneskeheten. Det finnes ingen hage på jorden mennesket er kastet ut i fra. (det må i såfall være himmelriket) Men vi ser ut til å være i ferd med å kaste oss selv ut av hagen «jorden». Kunnskapens eple som vi ikke måtte «ete av» fordi det vil føre til død, må være atomet. Ordet «Atom» på gresk betyr «det udelelige». Spaltingen av atomet har gitt oss mye farlig kunnskap og teknologi, og om jeg ikke husker feil, ble ideen fremført av en kvinne, akkurat som da Eva bøy Adam å ete av eplet.

  I tillegg er skriftene tuklet enormt med. Bare de siste tre bibelutgaver har store og mange endringer, enda skriften selv advarer mot endringer. Boken har en skjult bok i seg selv.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s