Nest varmeste august noensinne

Climatic Research Unit (CRU)  ved University of East Anglia har nettopp offentliggjort de globale temperaturene for august. De viser at årets august var den neste varmeste noensinne (I alle fall i den perioden man har målinger for, dvs siden 1850). Den globale temperauren var 0,532 grader høyere enn gjennomsnittet for årene 1961-1990, som er basis. Bare august 1998 var høyere med 0,644 grader. Dette kommer akkurat i tide til klimatoppmøtet i New York som ble åpnet av Barack Obama, og hvor også Jens Stoltenberg skal delta for å forberede møtet i København i desember, og er nok et poeng for å vise hvor viktig dette møtet kan bli. Så spørs det bare om de blir enige om hvem som skal ta regningen. Kanskje verdens stormakter må gå sammen om å manipulere klimaet i stedet for å redusere utslippene av drivhusgasser.

12 kommentarer om “Nest varmeste august noensinne

 1. Odd,

  her for noen uker siden leste jeg raskt et sted at en dansk solforsker hadde kommet nærmere å påvise en mulig sammenheng mellom solaktivitet og varmen på kloden vår.

  Kjenner du til dette?

 2. Jeg kjenner ikke til akkurat det du nevner der, men siden det er sola som tilfører kloden den energien som gjør det levelig her, er det opplagt at forandringer i solaktiviteten vil medføre forandringer i temperaturen. Det er så opplagt at det ikke kan være noe å lure på.

  Men det er mulig det er Svendsmark, han med den kosmiske strålingen du tenker på. Hans teori, som er noe omdiskutert, er at forandringer i solas magnetfelt fører til forandring i den kosmiske strålingen som når jorda, og det fører igjen til forandringer i skydekket, og dermed igjen til forandringer i jordas strålingsbalanse. At ioniserende stråling danner skyer er ikke noe sensasjonelt. Det danner grunnlaget for tåkekammeret som ved siden av fotografiske emulsjoner var den vanlige måten å synliggjøre elementærpartikler på, før man fikk bedre metoder.

  Men forholdet er nok at klodens temperatur bestemmes av mange faktorer som vekselvirker på på til dels uoversiktlige måter. Så jeg blir litt oppgitt hver gang det kommer en teori som foregir å være den ene virkelige sannheten.

 3. Correct me if I’m wrong, men menneskeskapt-oppvarming teorien foregir jo akkurat det.

  Er du oppgitt av den?

  Joda, jeg tenkte på solmagnetisme og skydekk. Det har vært et gjennombrudd der, har jeg blitt fortalt.

  Rart du ikke har hørt om det.

 4. Hva er din kommentar til denne artikkelen av den ikke ukjent Lindzen:

  http://www.quadrant.org.au/blogs/doomed-planet/2009/07/resisting-climate-hysteria

  Hvor han blant annet sier:

  «The notion of a static, unchanging climate is foreign to the history of the earth or any other planet with a fluid envelope. The fact that the developed world went into hysterics over changes in global mean temperature anomaly of a few tenths of a degree will astound future generations. Such hysteria simply represents the scientific illiteracy of much of the public, the susceptibility of the public to the substitution of repetition for truth, and the exploitation of these weaknesses by politicians, environmental promoters, and, after 20 years of media drum beating, many others as well. »

  «It turns out that there is a much more fundamental and unambiguous check of the role of feedbacks in enhancing greenhouse warming that also shows that all models are greatly exaggerating climate sensitivity.»

 5. En verdi for en måned sier stort sett ikke noe. På samme måte som det er ganske uinteressant at et flertall måneder i 2008 var de kaldeste på veldig lang tid. Det er kun langsiktige trender som er interessante. F eks er temperaturøkningen mellom 1975 og 1997 på ca 0,4C interessant. Det er også temperatursenkingen på 2000-tallet på ca 0,2C.

 6. Klima01: Jeg er helt enig. Det var da heller ikke min mening å bruke tallet for siste måned til å vise noe som helst, men jeg syntes det kunne være artig å nevne det. Hadde jeg brukt det som et argument for et eller annet hadde jeg vært like uvederheftig som FrPs klimaguru Fred Goldberg da han på FrPs klimakonferanse i 2008 brukte den usedvanlige lave temperaturanomalien i januar 2008 som et «bevis» på at det ikke fantes noen global oppvarming, men at verden i nærmest var på vei inn i en ny istid.

  Men hvis vi ser på hele perioden fra 1970 til i dag og legger inn en trendline i dataene finner vi en temperaturstigning på 0,016 grader/år, eller 0,62 grader for de 39 årene som har gått. Tilsvarende for de 80 årene fra 1850 til 1970 er 0,0026 grader/år eller 0,3 grader i løpet av de 120 årene.

  Jeg vet forresten ikke om det er riktig å si at det har vært en temperatursenkning på 2000-tallet. Når jeg plotter tallen for perioden 2000 til 2009 og legger inn en lineær trendlinje får jeg en svak, insignifikant stigning. Og temperaturanomalien for året 2000 var 0,27 grader og gjennomsnittet for de første åtte månedene i år er 0,434 grader. Det er bare årene 2002 til 2005 som har vært varmere enn det.

 7. Selv om det er klimaet som diskuteres her; om det først og fremst er menneskeskapt eller skyldes andre faktorer, så er CO2 – innholdet i atmosfæreren en god indikator på hvor mye ressurser vi bruker. Klimaendringene er kun en av mange tildels katastrofale virkninger av denne økningen. Forurensning, nedhogging av skog, økt forbruk av vann som senker nivået av grunnvann, forsuring av havet etc. Vi kommer ikke unna å begrense forbruket i den rike del av verden, og – ikke minst – på sikt å redusere antall mennesker som lever på Jorden. Dersom denne ikke reduksjonen skjer «frivillig,» på en eller annen måte, er jeg redd resistente mikrober gjør jobben for oss. Jo større trengsel og tettbodd befolkning, desto større fare for epedemier som desimerer befolkningen kraftig.

 8. Helt enig med Rune. I så måte er kanskje klimaendringen av det gode ved at den fører til at vi begynner å planlegge de nødvendige endringene i ressursbruk mens det enda er tid til å planlegge.

 9. Lindzens artikkel er en samling påstander som er vanskelige å undersøke uten langt mer arbeid enn jeg ser noen grunn til å legge i det. Men jeg merker meg at han ikke nevner den sterke korrelasjonen det er mellom global temperatur og CO2-innholdet i luften, hvor korrelasjonskoeffisienten er 0,87 og P-verdien (sannsynligheten for at dette er en tilfeldighet) er i praksis lik null. For hver ppm CO2-innholdet har økt har temperaturen økt med 8,7 mK (millikelvin=1/1000 kelvin). En interessant setning han skriver er:

  «This contradiction is rendered more acute by the fact that there has been no statistically significant net global warming for the last fourteen years.»

  Her er det interessant at han velger de siste 14 år. Hadde han valgt de siste 16 år hadde det vært en statistisk signifikant økning (korrelasjonskoeffisient 0,56, P-verdi 0,025). Men det er typisk for klimaskeptikere at de bruker den relativt stabile temperaturen de siste ti årene som et slags «bevis» for at det ikke er noen oppvarming. Samtidig skriver han:

  «The motions of the massive oceans where heat is moved between deep layers and the surface provides variability on time scales from years to centuries.»

  Men han tar tydeligvis ikke i betraktning at denne variasjonen kan være en forklaring på at temperaturen har vært stabil en stund, og at dette også kan forklare tidligere stabile perioder, særlig fra 1945 til 1975. Det er egentlig ganske lett å vise at forandringene i temperaturen fra 1850 av kan beskrives med en underliggende tendens som er proporsjonal med CO2-konsentrasjone overlagret en sum av periodiske funksjoner hvor de mest fremtredende periodene er på ca 67 år, ca 20 år og ca 10 år. De siste ti årene har disse oscillasjonene gått like mye nedover som bidraget fra økningen i CO2 har gått oppover, slik at resultat er blitt omtrent null økning. Dette er noe jeg planlegger å skrive mer om her på Dyadebloggen senere, men det vil ta noe tid.

  Det er ellers interessant å merke seg at Lindzen også var involvert i tobakksmafiaen som arbeidet for tobakksindustrien og asbestindustrien på 1990-tallet med å «bevise» at man ikke fikk lungekreft av produktene deres, blant annet sammen med en annen kjent klimaskeptiker, S. Fred Singer. http://www.ecosyn.us/adti/Corrupt_Richard_S_Lindzen.html .

  Det er også interessant å lese at:
  Ross Gelbspan, journalist and author, wrote a 1995 article in Harper’s Magazine which was critical of Lindzen and other global warming skeptics. In the article, Gelbspan reports Lindzen charged «oil and coal interests $2,500 a day for his consulting services; [and] his 1991 trip to testify before a Senate committee was paid for by Western Fuels and a speech he wrote, entitled ‘Global Warming: the Origin and Nature of Alleged Scientific Consensus,’ was underwritten by OPEC.»[11]
  A decade later Boston Globe columnist Alex Beam reported, based on an interview with Lindzen, that «he accepted $10,000 in expenses and expert witness fees from fossil- fuel types in the 1990s, and has taken none of their money since.»
  http://www.sourcewatch.org/index.php?title=Richard_S._Lindzen

  Dette passer bra med inntrykket av artikkelen som et partsinnlegg fra en advokat som trekker frem alt som taler til klientens fordel, samtidig som han mistenkeliggjør og rakker ned på vitner som uttaler seg til klientens ugunst.

 10. Jeg forstår det slik at det er en høna og egget debatt. Det er de, som du, som sier at økning i CO2 forklarer temperaturendringer, og de som sier at det er motsatt: varmere klima fører til at havene slipper fra seg mer CO2. Hvordan vite hva som er først.

  Apropos 14 eller 16 år, hva begrunner de som starter ved 14 år det med? Jeg kanskje spørre deg litt ut om noe annet. Hvordan forklarer man de store temperatursvigningene i det siste årtusen? Jeg tenker på at på 1300-tallet var UK en vineksportør, mens etpar århundrer senere gikk folk på isen på Thamsen?

  Jeg ble svært forbauset den dagen jeg skjønte at klimaet ikke har blitt varmere de siste 10 årene. Man tror jo at siden alle snakker om varmere klima, mens TV-kameraer illustrerer med smeltende is, så blir det selvsagt mye varmere for hvert år som går. Men det gjør det altså ikke.

  Hvor lenge skal man kunne fortsette å snakke om opphetingen av kloden uten at det blir varmere? Fem år, ti år? Jeg tror det var lederen av Cicero som sa at teorien stod selv om tendensen ikke viste varmere klima selv i 2015.

  I henhold til Poppers vitenskapsfilosofi så er vitenskap det som kan falsifiseres, mens tro det som ikke kan falsifiseres. På hvilken måte kan CO2-teorien verifiseres gjennom eksperiment? Kan den i det hele tatt falsifiseres. Under hvilke forutsetninger vil du si at den er falsifisert?

  Googling er en fantastisk greie, man finner et vell av info med etpar tastetrykk. Men i motsetning til leksika, må graden av kildeskepsis være stor; det er mye bøff på vebben. Lenken www.http://www.ecosyn.us/adti/Corrupt_Richard_S_Lindzen.html kan vanskelig karakteriseres som seriøs. Overskriften setter standarden: «The Corrupt Richard S. Lindzen, Despicable Outcast of Science». Deretter følger tirader son

  «Persons identified in pulling off this science hoax included: CORRUPT Michael Fumento, CORRUPT Michael Gough, CORRUPT Robert Jastrow, CORRUPT Michael Salomon, CORRUPT Robert Tollison, and the arch-CORRUPTOR S. Fred Singer ringleader.»

  Utsagnet er akkompagnert med bilder, dels av personene det gjelder, dels av science fiction monstre.

  Lengere ned slår man fast:

  «It really is that simple: FIRST you check the scientists credentials against the investigative teams hunting out the sicko psycho mad scientists — if they work for poison & pollution industy, you skip reading anything they have to say».

  the sicko psycho mad scientists??!?

  Jeg vet ikke noe om dine kildekrav, men det hadde ikke holdt som referanser i en hovedoppgave, i allefall.

  I den mer moderate Wikipedia-artikkelen om Lindzen, leser vi:

  According to Ross Gelbspan in a 1995 article in Harper’s Magazine, Lindzen «… charges oil and coal interests $2,500 a day for his consulting services; his 1991 trip to testify before a Senate committee was paid for by Western Fuels and a speech he wrote, entitled Global Warming: the Origin and Nature of Alleged Scientific Consensus,[27] was underwritten by OPEC.»[28][29] However, according to Alex Beam in a 2006 article in the The Boston Globe, Lindzen said that although he had accepted $10,000 in expenses and expert witness fees from «fossil-fuel types» in the 1990s, he had not received any money from these since.[30] Lindzen has elsewhere described the Gelbspan allegation as a «slander» and as «libelous.»

  Jeg kjenner ikke til kulturen i forskermiljø rundt å motta penger for å stille opp som eksperter ol. For alt jeg vet er det kompromitterende det Lindzen gjorde ved noen anledninger på 90-tallet. Men skal vi tro mannen, har han ikke mottatt noe på ti år eller mer (og det var moderate summer han mottok). Er det da rimelig å omtale ham som en kynisk, kjøpt og betalt advokat som du gjør? Har det slått deg at han faktisk ikke tror på CO2-teorien – selv uten diskret betaling i brune konvolutter?

  Dette poenget igjen tar opp spørsmål rundt nøytralitet. Men hvem er nøytral? Er Cicero nøytrale? Støtter de forskning som går imot deres grunnantakelser? Gjør ikke de samme lojalitetsforhold seg gjeldende selv om oppdragsgiveren er offentlig eller halvoffentlig? Blir man ansatt av Cicero om man flagger CO2-skepsis på jobbintervjuet?

  Det er en hel rekke tunge klimaforskere som betviler IPCC i større eller mindre grad. De er vel ikke alle bestukket?

  I trådens overskrift står det «Nest varmeste august noensinne». Du innrømmer selv at dette er ikke duger til å bevise noe som helst. Ja, du går så langt som å vise til professor Goldbergs tvilsomme slutninger. Men spørsmålet som blir stående er: hvorfor i all verden skrev du da:

  «Dette kommer akkurat i tide til klimatoppmøtet i New York som ble åpnet av Barack Obama, og hvor også Jens Stoltenberg skal delta for å forberede møtet i København i desember, og er nok et poeng for å vise hvor viktig dette møtet kan bli»

  På hvilken måte kommer det uvitenkaplige poenget om en varm måned «akkurat i tide til klimatoppmøtet i New York»? Var dette et retorisk grep for å fange leserne?

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s