Gå på fylla – unngå angst og depresjon

Slik kan man lese Aftenpostens forsideoppslag i dag 28 august, der det står at «Avholdsfolk blir oftere deprimert.» Dette kan tolkes som at lavt alkoholkonsum fører til depresjon. Så kanskje årsaken til at depresjoner koster Norge 44 milliarder i året er at vi drikker for lite. Eller som professor i helsepsykologi Arne Holte sier til Dagbladet

– Depresjon er den suverent mest utbredte av våre psykiske lidelser, sett bort i fra alkoholmisbruk.

Aftenpostens oppslag, som også er gjengitt i Dagbladet og VG, er basert på en undersøkelse fra Trøndelag, og viser ganske riktig at det er en viss samvariasjon mellom alkoholinntak og selvrapporterte psykiske symptomer Både de som drikker mye og de som ikke drikker har en høyere forekomst av psykiske symptomer enn de som er i midten. Men en samvariasjon forteller ikke nødvendigvis hva som er årsak til hva. Noen av de som ikke drikker har sluttet å drikke av helsemessige grunner. Det er også funnet en sammenheng mellom forekomsten av psykiske symptomer og sosio-økonomisk status, sosialt nettverk og somatisk sykdom.

Kanskje noen av de deprimerte avholdsfolkene er deprimerte fordi de ikke har noen å drikke sammen med?

Drikkepress
Samtidig nevner Aftenposten at et stadig økende drikkepress fører til at noen av de som velger å ikke ruse seg isolerer seg fra ruskulturen og derfor har et mindre sosialt nettverk. Men da er det ruskulturen som er medvirker til at forekomsten av psykiske symptomer kan være større blant de som velger å ikke drikke alkohol, ikke det at de ikke drikker.

Alkoholskader
Så gjenstår det å se om Aftenposten følger opp andre sider av alkoholbruk med like store oppslag, for eksempel med en samlet oversikt over hva alkoholskader koster Norge. Og hva med å slå stort opp nyheten om at en reduksjon av åpningstidene med en time reduserte antall voldsepisoder med 30-50%?
Og hva med et kritisk blikk på alkoholkulturen eller følgene av FrP’s alkoholpolitiske revolusjon, dersom de skulle få makt til å bestemme?

16 kommentarer om “Gå på fylla – unngå angst og depresjon

 1. Biologisk sett er det vel ingen som tror at avhold fra alkohol skulle føre til mangelsykdommer – at alkohol er som vitaminer vi må ha for å holde oss friske, men at for mye heller ikke alltid er bra.

  Jeg synes oppslaget er et typisk eksempel på utfordringene som ligger i å presentere forskning i media. Det er vel sikkert korrekt det som blir presentert, men siden forskjellene hos lesere i hvordan slike resultater tolkes og forstås sikkert er store, så trekkes det nok mange feilaktige slutninger ut fra oppslaget.

  Ja, det blir spennende å følge fortsettelsen. Tror egentlig folk er modne for en litt mer nyansert alkoholdebatt.

 2. Jeg trodde nesten ikke mine egne øyne da jeg så forsiden på Aftenposten idag. Kvaliteten på norsk journalistikk synker stadig lavere – det som forundret meg mest var at en slik sak fikk plass på 3/4 av førstesiden i Norges største avis…2 uker før valget, og mens det skjer mye annet rundt omkring i verden, som jeg nok heller hadde fokusert på hvis jeg var redaktør. Men, men. Det interessante med artikkelen var intervjuet med tre som er vokst opp med avhold, og som har valgt å begynne å drikke midt i 20-åra. Og slik de beskriver det gjorde de det mest fordi det ble så dårlig mottatt at de ikke drakk. Som du skriver er det altså grunnlag for en diskusjon om drikkekulturen, og den veldig lave toleransen for de som ikke drikker som burde diskuteres – ikke de som ikke drikker!

 3. Det er massive feilkilder her. Bl a er det et stort spørsmål hvem avholdsfolkene er. Er det slik at at flere av disse f eks er tidligere alkoholikere?
  Det referes til at funnene her er konsistente med internasjonale undersøkelser, men nettopp internasjonalt stilles det stadig flere spørsmål ved undersøkelser av denne typen.
  Se tidligere bloginnlegg fra Juni: http://wp.me/peX5V-2Mh

 4. Jeg forsøkte å finne den fullstendige artikkelen som er publisert om undersøkelsen, men det er bare sammendraget som er fritt tilgjengelig. Og ut fra det kan det se ut til at det er en statistisk signifikant korrelasjon mellom lavt alkoholinntak og hyppigere forekomst av angst og depresjon. Men jeg skulle likt å se hele artikkelen. Som jeg skriver ovenfor, en samvariasjon betyr ikke nødvendigvis at det er en årsakssammenheng, og den sier slett ikke noe om hva som er årsak til hva. Og når det så har passert en avisredaksjon blir det enda mindre pålitelig. Her har jeg lyst til å sitere Sprøytvarsleren: (http://28815.vgb.no/2008/09/24/selektivt-kritisk-journalistikk/)

  «En forsker som ikke forstår hvordan vitenskapen fungerer er solgt. En journalist som ikke forstår hvordan vitenskapen fungerer selger.»

 5. Jeg bel også sjokkert da jeg leste aftenposten i dag. Jeg tenkte umiddelbart at her var det en journalist som ikke var helt nøytral i sin presntasjon. Jeg tipper at vedk ikke akkurat er avholdended for å si det slik.
  Man får ofte inntrykk av at journalister skriver rett inn i tabloidholdningene uten den kritiske hodningen til stoffet de burde ha. Og det gleder sikkert 99 % av befolkningen å høre om slike «vitenskapelige» undersøkelser.
  Det er skikkelig synd at landets største avis ikke har større integritet…..

 6. Aftenposten er ikke landets største avis (stadig VG på topp), men den er den største «seriøse» avisen (har vi noen seriøse aviser i Norge i dag? Ønsker vi å ha noen seriøse aviser?).

  Det er lenge siden Aftenposten har hatt redaksjonell integritet. Ikke dermed sagt at ikke deler av avisen holder høyt nivå (en del av nyhetsstoffet er bra). Men forsøk for eksempel å lese lederne deres. De er sjelden verdt trykksverten sin. Hvis du står trygt eksistensielt og ideologisk forankret i ingenting, er det vanskelig å være tydelig, gitt.

 7. Slutt å holde Aftenposten folkens, så blir ikke provokasjonen like stor. Man kan da feks trøste seg med at man ikke har betalt for sprøytet:-))

 8. I dette materialet av totali avholds var 12 % tidligere alkoholikere, en viss prosent hadde alvorlige sykdommer (som vissnok fikk dem til å ikke drikke) osv.

  En forelesnign jeg hørte her om dagen mente man burde dele opp gruppa når en skulle forklare slike funn. På Dagsnytt kl. 18. om dette tema konkluderte Steinfeldt med at folk med prinsipper nok hadde mer angst og depresjon.

  Å referere til vitenskapelige sammenhenger er egentlig ganske interessant som du skriver er det grader. Den gir ikke noen årsaksforklaring ihvertfall. Kanskje du bloggeier OB skulle få tak i rapporten og finkjemme den?

  Jeg ser flere nevner at Aftenposten har blitt mindre seriøs og jeg er enig. Seff ikke bare pga av denne tabloide forsiden, men totalt.

  Jeg må legge til at de har noen tunge journalister med integritet som jeg alltid leser.

 9. Det som er helt tydelig her er at journalister har muligheten til å prensentere og vinkle deskriptive forskningresultater på en måte som blir normativ i klangen.

  Det man kanskje ikke alltid tenker like mye på er at også forskere heller ikke er 100% verdinøytrale i sine fremstillinger.

 10. Trenger dere virkelig forskere til å fortelle dere om alkoholens skadevirkninger!?.Dette har da vært kjent i ett par hundre år!.Når du våkner etter ei fyllekule kjenner du ikke hva alkoholens bivirkninger gjør med deg?.Kroppen din trenger 2 dager på seg for å komme i topp form igjen etterpå.Trenger du forskere for å forstå det du føler da?Fylleangsten er vel viden kjent!.Bevistheten blir bare lavere å lavere når det gjelder alkoholens skadevirkninger,kan det være alkoholens skyld.ALLE har hatt negative opplevelser når det gjelder missbruk alkohol!!!!.I respekt for barn å barnebarn håper jeg det blir ett forbud mot alkohol,som vi har mot de andre tunge rusmiddlene.Intet annet rusmiddel setter det så ut som alkoholen gjør.Alkoholen er også innfallsporten til andre avhengighetsskapende rusmiddler.De fleste prøver ut annen rus ruset på alkohol.!!.forskerne sier jo at 2-3 glass vin er sunt.jeg blir rusa på 3 glass vin,så da er jeg alkoholliker om 2-3 månder.Men det gjør ikke noe for FRP skal jo avvikle køene for rusbehandlingen!..sett dere selv inn i alkoholens skadevirkninger å slutt å høre på forskere betalt av rusindustrien!.Fylleangst har vell alle .Velger å opprettholde bevistheten enn å dynke den i alkohol!

 11. I artikkelen sier en av forskerne bak undersøkelsen at «undersøkelsen også sier noe om at det ikke er mengden alkohol i seg selv som påvirker den psykiske tilstanden. Den viser nemlig at de med nullinntak av alkohol, ikke har den samme økte risikoen for psykiske lidelser som de som definerer seg som avholdne.»

  Slik jeg leser det, sies det klart at det ikke er en sammenheng mellom alkoholinntak og angst/depresjon. Det virker som dette er en konklusjon journalisten har konkludert med, ikke forskerne.

  Så hva er det som er vist i undersøkelsen? At det er en sammenheng mellom selvoppfatning og angst/depresjon? Det høres jo mer sannsynlig ut.

 12. Hei,

  i introduksjonen til fag-artikkelen så står det klart og tydelig at årsakssammenhengen mellom alkoholforbruk og depresjon ikke er klarlagt. Et alternativ som nevnes er at i kulturer der alkoholkonsum er normen, så er de med moderat forbruk de mest sosialt veltilpassede, og det er mulig at det er dette som slår ut i statistikken.

  De har spesielt hatt som mål å undersøke dette med forskjellen på folk som aldri har drukket og de som har sluttet pga alkoholisme eller annen sykdom. De har også villet justere for andre sosiale faktorer.

  Studien er basert på Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT).( Er det mye karsk og rai rai der oppe, kanskje…..??) Litt over 38 000 trøndere (41% av befolkningen) deltok. Bland disse var der ca 4500 avholdsfolk og i tillegg ca 8500 som i praksis rapporterte at de ikke drakk, men som ikke definerte seg som avholds.

  Avholdspersonene er ofter kvinner og eldre enn ikke-drikkerne, og de rapporterer flere kroppslige helseplager som angina, artritt, hjerteinfarkt, fibromyalgi og mage- eller ryggproblemer. De var også oftere uføretrygdede. De rapporterer også mindre røyking, høyere deltagelse i organiserte fritidsaktiviteter men færre nære venner.

  Ikke-drikkerne hadde et lignende mønster i forhold til de moderate drikkerne bortsett fra at de deltar mindre i organiserte fritidsaktiviteter.

  Flesteparten av avholdsfolkene hadde vært avholdsfolk i minst 10 år – de har svart på både HUNT1 og HUNT2 som foregikk med 11 års mellomrom. 89% av dem drakk i praksis like lite på begge tidspunkt. Bare 23 personer (1.5 %) av avholdsfolkene hadde tidligere hatt et høyt alkoholforbruk. Det fantes færre med et tidligere høyt alkoholforbruk bland avholdsfolkene enn blandt de moderate drikkerne.

  Andre faktorer som hadde høyest innvirking på risikoen for depresjon var alder, antall nære venner, fysisk sykdom og sosio-økonomisk status. Sammenhengen mellom totalavhold og depresjon minket når man justerte for disse faktorene (men den ble ikke borte). Eksklusjon av personer med et tidligere høyt alkoholkonsum reduserte også sammenhengen mellom depresjon og totalavhold med ca. en tredjedel – men den er like fullt fremdeles til stede.

  Røyking var faktisk en dempende faktor for ikke-drikkere og avholdsfolk i forhold til depresjon. (Virker ikke nikotin avslappende?)

  Risiko for depresjon er kjent for å øke med alderen. Det var også betydelig flere eldre avholdsfolk enn yngre. Justering for dette førte likevel ikke til at den økte risikoen for depresjon forsvant helt.

  Risikoen for depresjon var faktisk betydelig høyere hos avholdsfolk enn hos de med det aller høyeste alkoholskonsumet. Personer som ikke definerte seg som avholds men som likevel rapporterte at de i praksis ikke drakk hadde bedre mental helse enn de som selv sa at de var avholds. Det tyder jo også på at det ikke er alkoholen som gir positiv effekt på den mentale helsen.

  Forfatterne antyder at merkelappen «avholdsmenneske» er en del av effekten i et samfunn der alkoholkonsum er normen.

  De skriver selv at HUNT er barest på selvrapportering noen som kan føre til unøyaktigheter både i rapportering av både drikkevaner, psykisk og fysisk sykdom.

 13. Det hadde kanskje vært like riktig av Aftenposten å bruke overskriften: «Deprimerte blir oftere avholdsfolk».
  Men det hadde de vel ikke brukt 3/4 av forsiden og hele side 2 og 3 på.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s