Politiet – Norges uniformerte lovbrytere

Fagforeninger er erstatningsansvarlige dersom de bryter fredsplikten, dvs har aksjoner om egne arbeids- og lønnsforhold i en tariffperiode. En professor i arbeidsrett påpekte at politiets aksjoner var ulovlige. Da ble han irettesatt av Justisdepartementet, som sa at det ikke kunne bevises. Det er åpenbart galt. Politiets aksjoner er omfattende og  ofte omtalt av politiet som organisert, senest av rektor ved Politihøyskolen. Den som ikke kan klare å bevise det, burde ikke arbeide i Politiet (eller være ansvarlig for det i Justisdepartementet).

De samme menneskene som nå, dag etter dag, uke etter uke, måned etter måned uttrykker sin forakt for norsk lov, er de som har som levebrød å ilegge deg bot på flere tusen, hvis du kjører noen få km/t over fartsgrensen. Selv skal de ikke ha noen reaksjoner på sin egen lovløshet.

Neste gang du stoppes av politiet og sier: Ikke ta meg, ta deg selv, din lovbryter. Da kan du tas hardt. Politiet har fått domstolene med på at en hver negativ omtale av dem selv, skal straffes hardt. Det er litt av en yrkesgruppe som nå står modell for å gi blaffen i norsk lovgivning.

Var det tak i Justisdepartementet, hadde de saksøkt Politiforbundet for Arbeidsretten med krav om erstatning. I tillegg hadde de krevet at leder for Politiforbundet, Arne Johannessen, ble fratatt retten til å være tillitsvalgt. Forutsetningen er selvfølgelig at man kan bevise at Politiforbundet står bak aksjonene, og at Arne Johannessen kjente til dem. En tillitsvalgt skal bidra til at regelverket holdes, ikke brytes. – Klarer man ikke å bevise det, da er Olsen-banden neste.

12 kommentarer om “Politiet – Norges uniformerte lovbrytere

 1. Du mener at Killengreen er FOR lydig, mens Arne Johannesen og Politiet er FOR ulydige.

  1) Hva mener du ville ha vært riktig måte for politiet å markere sin misnøye? (Selv om du her også mener at de ikke har noe å være misfornøyde med)

  2) Har du konkrete eksempler på hvordan Killengreens for store lydighet kommer til uttrykk? Hvordan skiller du hennes for store lydighet fra dine egne politiske uenigheter med henne? (Hold utenfor det at regjeringen har lagt opp til forskjellsbehandlig av henne og andre statsansatte i lignende stillinger – det er et annet spørsmål som regjeringen evt må svare for.)

 2. 1 Politiet må mer enn noen annen yrkesgruppe holde seg innfor lovens grenser når de skal ha bedre vilkår.
  2 Killengreen er så å si aldri på banen når det gjelder hvordan Norge overlesses av regler som gjør det vanskelig for politiet å prioritere, jf utspillet fra politimesteren i Tromsø som skjer i det vakuum som er rundt Killengreen.
  3 Politiet har helt sikkert noe å klage over. Hvem har ikke det? Men de må være ærlige. De overser sine utrolig gode pensjonsordninger som er verdt en lønnsøkning på ca 30 % for dem som er uten. De holder ofte sine meget sjenerøse tillegg utenfor debatten.

 3. Nøyaktig hva vil du politiet skal straffes for? Hvilke lover har de brutt?

  At de har iverksatt aksjoner? Det er ikke ulovlig. Politiet vil vise sin misnøye med dagens lønnsnivå, og eneste måte å gjøre det på er å iverksette aksjon i form at mediakampanjer o.l.

  Hvis man kan se på lovligheten av aksjonene.

  1. Beskytte sin fritid. Er det ulovlig eller umoralsk at politiet ikke vil jobbe når de ikke er på jobb? Hvem vil det? Hvorfor MÅ politiet og ingen andre? (Joda, jeg veit at andre yrkesgrupper kan beordres, men de har fått forhandle seg frem til det og fått mulighet til å si «Nei, det vil vi ikke.» Men det får ikke politiet lov til. De MÅ godta det.

  2. Sykemelde seg. Politiet har lavest prosentandel i staten når det gjelder sykemeldinger. Hvordan kan man påsta at politiet har ulovlige sykemeldinger? Politiet har vært så lojale og dumme at de har møtt på jobb selv når de er syke, for de vet at om de blir borte fra jobb sitter makkeren alene og kan risikere å sikre 40.000-50.000 mennesker. Når man nå sier at det vil man ikke lenger, blir det omtalt som ulovlig sykemelding. Jeg tenker aldri på min jobb at jobben blir skadelidende om jeg er borte. Det bryr meg ikke. Det er arbeidsgiver som er ansvarlig for at det fugerer, ikke jeg. Men så enkelt er det ikke i politiet. De blir beskyldt for ulovlig sykemelding når de blir syke.

  3. Uniform i politimarsjen. Dette er etter loven ikke lovlig. Men politidirektoratet har gitt dispensasjon for dette flrere ganger, og må holde den linja. Dersom politifolkene skal straffes, må alle politifolkene, brannfolkene, ambulansearbeirne, sykehusansatte, leger og alle andre som jobber i statlig etat som gikk i uniform i anledning utenfor jobb (f.eks. Gay Parade hvor samtlige ovennevnte var representert) straffes. DET SKJER IKKE!!

  Dersom politeit virkelig er så ille lovbrytere lurer jeg virkelig på hvorfor ingen enda har stevnet politiet for retten eller arbeidsretten. Det er ikke fordi det ikke kan bevises (det ville vært veldig rart for når selv Johannesen sier på tv at de driver lønnskamp) men det er fordi INGENTING av det politiet gjør er ulovlig.

 4. Storberget er en feiging! Han briefer med skrytelista si, og legger ansvaret over på andre. Nå er det på tide at han rydder opp i politikrisa.

  Politiet gjør en god jobb, og det bør de få betalt for. Se hvordan det gikk med Storberget når han måtte jobbe overtid. Sykemeldt i 4 uker.

  Gi politiet mer penger og ressurser. Det har Norge råd til!

 5. Politiets aksjoner er uten tvil ulovlige. Det følger av arbeidstvistloven 1927 § 6 at det er en fredsplikt i tariffperioden. Den eneste grunn til at mange misforstår dette, er at norske journalister ikke kan helt elementær arbeidsrett. Dette gjør igjen at arbeidsrettsreportasjer blir misvisende. Det spørsmål Arne Johannessen igjen og igjen skulle få – som andre fagforeningsledere i tilsvarende situasjon: Denne konflikten er ulovlig.Det vet du, det vet en hver som har lest fem minutter arbeidsrett. Det er helt elementært og grunnleggende. Hvordan kan du forsvare at du og politiet bryter med dette grunnprinsippet i norsk arbeidsrett?
  Man kan – selvfølgelig – diskutere om lovens arm skal føle seg fri til å drive med ulovlige aksjoner. Men men kan ikke diskutere om det er ulovlig å drive med aksjoner i tariffperoden. Da kan du like gjerne begynne å diskutere med politiet hvis du stoppes i en fartskontroll om vi har fartsgrenser her i landet. Det er på det nivået.

 6. 1 (og 3) Du kommer ikke med noe konkret forslag her. Det må finnes noen virkemidler som kan brukes for å si fra om at man virkelig mener alvor og ikke bare gnåler om de problemene som «alle» har. (Jeg har for øvrig ingen sterk mening om politiet har rett eller feil her, det vet jeg for lite om.)

  2) Pleier politimestere å uttale seg i pressen om slikt? Mulig jeg har fulgt med for dårlig på andre politimestere men jeg har ikke lagt merke til at de pleier å uttale seg politisk i det offentlige? Jeg vet ikke om det er kjent hva Killengreen selv stemmer på, men en mulighet er jo også at hun handler i tro med sin egen overbevisning – da kan det ikke kalles overlojalitet.

 7. La poltiet få igjennom kravene sine, men man må da samtidig heve pensjonsalderen fra 58 til 67 år.

 8. I forhold til pensjonsalder; aldergrensene for ikke- ledere i lensmannsetaten er 62 år og 60 i politietat. Under visse vilkår som opptjeningstid kan man slutte tidligere. Har du gått turnus, kveld, natt,helg og høytid i 30-40 år og i tillegg jobbet overtid med fra 300-800 t pr. år har man ikke så mye å gi når man nærmer seg 60 år. Pga av bemanning er det mange særlig i lensmannsetaten som har operativ tjeneste etter fylte 60. Det er ikke greit og «rulle» seg i gata en lørdagsnatt i denne alder. De kan prøve det den som vil!

 9. Mange politifolk kan ut fra 85 års-regelen – alder + tjenestetid skal være lik 85 år – gå når de er 57 år. Det er en myte at politiarbeid alltid er fysisk hardt. Svært mange politifolk tilbringer en meget stor del av arbeidsdagen på kontor og nær kaffemaskin. Den eneste hindring for å tilrettelegge en helt grei arbeidsdag for folk over 57 år – som ikke er noen alder i vår tid – er politiets fullstendig fastlåste holdninger til at de er en helt unik etat som gjør en helt unik innsats som vi alle skal være helt unikt takknemlig for uten tanke på de slett ikke er så unike. Mange av disse utrolig slitne politifolkene som er i kjempedårlig fysisk form fordi de aldri har anledning til å trene, går rett over i krevende sikkerhetsjobber mv når de slutter i politiet. Politiets pensjonsordning er så fantastisk at vanlige folk ville le hvis de plutselig oppdaget at de kunne nyte godt av noe slikt. Politiet er en av Norges mest lukkede etater. Mye skal gjøres på «politimåten». Min hypotese, men den er uten ordentlig forankring, er at politiet er av de mest ineffektive etater vi har med alt for mye selvgod innadvendthet godt illustrert med selvskrytet til Politiforbundets leder Arne Johannessen. Mer selvfornøyd kan man vanskelig bli.

 10. Her er politiets lønns- og pensjonsdebatt – som redegjort i et tidligere innlegg på Dyadebloggen: Politiet klager ofte over at de ikke har god nok lønn. De utelater bevisst to forhold – som er helt sentrale.

  Politiet har en fantastisk pensjonsordning som faktisk er verdt millioner for den enkelte tjenestemann. Ved 57 år kan en polititjenestemann gå av med full pensjon (dette er 85 års-regelen: Politiet kan gå i pensjon når alder+ tjenestetid utgjør til sammen 85 år. Minstegrensen er 57 årsalder som altså krever 28 års tjenestetid for å nå 85. Det er tilstrekkelig å ha begynt som aktiv politi 29 år gammel.)

  De aller fleste i politiet kan få full pensjon ved 57 år. Da kan de også ta arbeid i det private og beholde pensjonen. I forhold til mange vil ansatte i politiet slippe en firedel av den totale arbeidstid andre må nedlegge for å få full pensjon. De har altså – i en viss forstand – 33 % bedre betalt. Andre må ofte arbeide minst en tredel mer enn politiet for å opptjene full pensjon. Verdien av ekstra pensjon i 10 år utgjør lett over kr 2 000 000.

  Pensjonsordningen for politiet er meningsløs i moderne tid. Kanskje passet den i Kardemomme by når politiets arbeid var å fly etter Kasper, Jesper og Jonatan på ubekvemme tider av døgnet. Men i dag tilbringer politiet (alt for) mye tid på kontor med papirarbeid. Man kan lett ha arbeidsordninger som passer utmerket for politi etter 57 år. Særaldersgrensen er i dag en ubegrunnet særordning, ute av takt med samtiden og med politiets tjenesteforhold.

  I tillegg gjør den særlige pensjonsordningen at politiets lønnskrav blir uryddige. De sammenligner sine lønninger med andres salærer, men glemmer å ta hensyn til at de de facto har 33 % bedre betalt ut fra en totalbetraktning.

  I tillegg kommer at politiet ofte viser til sin regulativlønn. Politiet har en rekke særtillegg. Det man må sammenligne med, er totalt utbetalt lønn. – Enbekjent i Justisdepartementet var en gang på kurs på hurtigruten med politiet. Etterpå skjønte hun ikke hva som skjedde med bankkontoen. Den svulmet opp. Hun var kommet inn i politiets særtilleggsordninger for kurset på hurtigruten. Det ble overtid, og kurstillegg og i det hele tatt. Jeg vet ikke hvordan dette er i dag. Men det er totallønn som må sammenlignes.

  Hvorfor tar ikke politiet med disse ordninger? Hvorfor argumenterer de så uryddig? – Kanskje er det yrkesrollen: Man opptrer i offentlig debatt som man gjør ved en kontroll. Der vil de fleste av oss la politiet snakke, mens vi selv tier stille.

 11. Man må da for all del se på grunnlønna og ikke på hva en får utbetalt. Det kan variere voldsomt. Dersom en politimann jobber 8 timer dagen og ikke har noen overtidsvakter er det ikke mange tusen han får utbetalt. Mange politifolk er i dag avhengig av overtidsvaktene for å kunne overleve. Det blir helt feil når en politimann må gå på sosialkontoret for å få dekket resten av regningene sine etter at «trygda» er oppbrukt.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s