Navarsete Norges Palin

Det politiske spillet rundt blasfemiparagrafen viser det norske demokratets mindre sympatiske sider. Like før jul gikk Regjeringen inn for å avskaffe den sovende blasfemiparagrafen. Men for å bevare Senterparti-støtten fra bibelbeltet, blir deler av paragrafen videreført i den såkalte rasismeparagrafen. Regjeringen vil innføre et «strafferettslig vern mot kvalifiserte angrep på religion eller livssyn».

Onsdag denne uken avdekket Aftenposten at justisminister Storberget og Ap er svært uenig i sitt eget forslag, men at Sp med partileder Liv Signe Navarsete presset saken gjennom i Regjeringen.

Til tross for massiv motstand, både politisk og i norsk offentlighet forøvrig, vil Ap trolig ikke fristille sine stortingsrepresentanter til å stemme slik de ønsker. Hadde de blitt fristilt, ville lovforslaget høyst sannsynlig blitt nedstemt i Stortinget. Det ville innebære et prestisjetap for Sp. Igjen et eksempel på hvordan viljen til å sikre maktposisjonen før valget (ved å la samtlige Regjeringspartier se gunstige ut uansett hva slags sprøyt de finner på) står høyere enn innholdet i de faktiske sakene. Vox populi konstaterer tørt:

Slik fungerer også demokratiet til tider.

I denne saken fremstår Liv Signe Navarsete som Norges Sarah Palin. Hun og Sp frir skamløst til de småkirkelige miljøene, vel vitende om at det er åtte måneder til valget.

Hva kan du gjøre med saken? Jo, signer oppropet.

… og nyte moromann Are Kalvø når han setter tingene på plass i sitt morgenkåseri (tips: Vox populi).

10 kommentarer om “Navarsete Norges Palin

 1. Denne loven synes ikke være så alt for forskjellige fra antidiskrimineringsloven, men mulig sanksjonsmulighetene er av annen art. Forøvrig vil jeg si at en slik lov skiller seg langt utifra Palins tankegang, i det at den åpner opp for at livssyn som anarkisme bla. får mer rettsvern også (noe regjeringen muligens ikke har tatt i betraktning).

 2. I den grad anarkister har et livssyn som tilsier at direkte aksjon (demonstrasjoner, blokkader mm.) er deres politiske handlingsmåte, at det å ha mat som næring er det ønskelige og ikke profitt (dvs at mat skal skaffes gratis og ikke inngå i en kapital-vare-kapital praksis.), at husokkupasjon av tomme bygg er greit og lignende praksiser, så kan en slik lov medføre større rettsvern ved utøvelse av slik praksis (som i noen tilfeller også kan være ulovelig). Hvordan en slik juridisk praksis er tenkt å løses kan en stille spørsmål ved, og en del flere juridiske paradokser ved Norges lover vil oppstå da.

 3. Anark: Er anarkisme definert som livvsyn? Får dere støtte over statsbudsjettet på lik linje med Pinsevennene og andre trossamfunn? Jeg har alltid tenkt at anarkisme er en politisk orientering på linje med totalitarisme og sosialdemokratisme.

 4. Et livssyn krever at retningen har en virkelighetsoppfatning, en epistemologi og en etikk, noe som anarkismen har. Anarkismen er derfor definert som et livssyn. Hvordan en skal leve i tråd med anarkismen, varierer hva slags anarkistisk retning som legges til grunn for hva en tror på, på samme måte som at kristne kan velge mellom katolsk tro, protestantisk tro mm. Anarkister får ikke noe statstøtte, og vil vel i stor grad ikke ha det da det går mot deres syn.

  Foreksempel kan virkelighetsoppfatningen til anarkister være at menneskene ble skapt med fri vilje, som i sammarbeid med andre skal brukes til å forvalte jorden. Derfor blir epistemologien her folkevitenskap, dvs. folket står fritt til å utvikle ting og få respekt og lik verdi for det, uten at det må følges bestemte hierarkiske systemer som den hypotetisk-deduktive forskningsmetode feks. Etikken vil her være at alle må sammarbeide om friheten, uten at noen undertrykker andre, som i et hierarkisk system. Hva som er galt og rett vil da basere seg mer på en immanent kraft istedenfor et ekstern hierarkisk representativt demokrati. Dette er kun et eksempel på hva et anarkistisk livssyn kan være, men det finnes like mange anarkistiske retninger, som indirekte nevnt, som det finnes måter å være kristen på.

 5. Okay, men jeg er stadig ikke sikker på om anarkister trenger økt beskyttelse gjennom en blasfemi-paragraf smuglet inn i en rasisme-paragraf for å fri til bibelbeltet.

 6. Anarkister har like stor rett på beskyttelse som andre, men om den nye rasisme-paragrafen i det hele tatt er nødvendig når en allerede har en antidiskrimineringslov med ordlyden: «Direkte og indirekte diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn er forbudt. » kan en stille spørsmål ved. Det kan virke litt smør på flesk.

 7. Er SP store i bedehusland? Jeg trodde det var KrF og FrP!

  Hele saken er vanvittig. På det Navar sa på møtet i dag, så hørtes det mer ut som psykologi enn noe annet: «Me har tvunget AP i kne» eller noe.

  En litt sånn hevngjerrig takk-for-sist-utblåsning.

  Og hvorfor lot AP seg presse, hvis de er sånn i mot?

  Eller kanskje er AP ambi. Jeg mener, hvem har glemt Gahr Støres «extremist on both sides»-utsagn, hvor han sidestilte det å trykke noen tegninger med det å brenne ambassader.

  Uansett, det mest illiberale lovendringsforslag fra en norsk regjerning siden Vidkun.

  NB! Det er ikke Gud denne loven er ment å beskytte, men Allah. Ikke Jesus, men Muhammed.

 8. Potensmann: Jeg mener fortsatt at denne loven ikke har noe med det norske religionsmangfoldet å gjøre, men i bunn og grunn handler om å fri til en del av Senterpartiets velgerbase.

 9. Til ditt arguments fordel taler det forhold at NTB melder at Sp trumfet gjennom denne saken fordi de var blitt overkjørt i andre «verdisaker», som ekteskapsloven, blasfemiloven og noen andre «hjertesaker»

  Men det forklarer ikke hvorfor Ap og SV lot seg presse eller «presse?».

  Et annet spørsmålet er: Hvorfor plasseres denne loven ii samme lov som forbudet mot å hetse andre raser?

  Hva er dette?

  Når Navarseter blir bedt om å eksemplifisere hva hun vil skal forbys, så sier hun «Nei, det må domsstolen finne ut av». En sensasjoll ansvarsvfraskrivelse fra barnets mor.

  Men hvis du skuer utenfor landets grenser, så ser du at det er svære ting som er i bevegelse:

  «25. november 2008 vedtok FNs generalforsamling Organisasjonen av islamske staters (OIC) forslag om å forby «bakvaskelse av religioner» med 86 mot 53 stemmer. 42 land avsto fra å stemme.

  I den vedtatte resolusjonen oppfordrer FNs generalforsamling samtlige medlemsstater til å endre sine legale og konstitusjonelle systemer for å hindre «bakvaskelse av religioner» – blant annet under henvisning til at «islam regelmessig og feilaktig blir assosiert med menneskerettighetsbrudd og terrorisme».»

  «Det hevdes at forslaget om å putte blasfemi inn i rasismeparagrafen nærmest er en arbeidsulykke, som skyldes at Senterpartiet hadde en tjeneste til gode. Men den som leser hva som skjer i EU og i FNs Menneskerettsråd, ser et mønster: liberale stater har panikk ved tanken på å konfrontere illberale krefter og velger heller å bringe de brysomme kritikerne til taushet.

  Salman Rushdie var ikke et engangstilfelle. Men Europa greier ikke mobilisere i samme grad for sine egne dissentere. Europa later som om faren er over. Men Rushdie er kun safe fordi han lever i USA og ikke Europa. Han kan ikke gå nedover en gate i London eller Paris uten å frykte for sitt liv.

  Tilfellet med den franske forfatter og filosofen Robert Redeker er illustrerende. Redeker skrev en bitende artikkel i Le Figaro om hvordan islamister bruker demokratiske friheter til å undergrave demokratiet. Avisen ble øyeblikkelig stemplet i land som Egypt og Redeker ble hengt ut på islamistnettsider med bilde og adresse. Siden har han måttet leve i skjul, på flukt i sitt eget land. Dette har pågått i to år. Europeiske intellektuelle som må leve omgitt av livvakter!

  Hvor ille er det? spør vi. Kan det virkelig være så farlig? Etter to år? Nidra Poller forteller hvor alvorlig det er, i en artikkel i det nystartede bladet Standpoint.

  Redeker var på besøk i sitt forlag i Paris. Det var i oktober i fjor. Han følte seg trygg, og sendte de to livvaktene som følger ham på slike turer, ut. De kunne slappe av. Så ringte det på døren. Pakke. Budet gjenkjente ham øyeblikkelig, og sa: «Jeg vet hvem du er. Jeg kommer ikke til å drepe deg, men det er det andre som gjør». Nå er ikke Redeker berømt i Frankrike. Han er snarere glemt. Men episoden viser at bildet hans sirkulerer i islamistsirkler. De vil ta ham.»

  sitat: Document.no

  Så joda, det kan godt være både psykologi og et forsøk på valgflesk, men det forklarer ikke fleskets karakter. Det gjør derimot alt det bråket som islam avstedkommer i verden i dag. Navarseter understreker at hun vil stoppe ytringer og handlinger som avstedkommer sosial uro.

  Hørt på maken!

  Paragraf 135 a er ment å beskytte minoritetene. Men kristendommen er ikke en minoritet i Norge idag. Det er majoriteten. Så hva annet enn islam er det da men skal beskytte? Buddhisme? Jainisme? Hinduisme? Scientologi?

  I think not?

  Hvem gidder provosere buddhister? Ja, hva skal man egentlig provosere dem med?

  PS! Du argumenterer forøvrig ikke for ditt syn, du bare slår det fast!

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s