Unge hasjrøykere blir dumme gamlinger

Amerikansk forskning viser at de som begynner å bruke cannabis som tenåringer får 8 poeng lavere IQ som 38-åringer enn de hadde da de var 13 år. De som enten ikke har brukt cannabis, eller var godt voksne da de begynte å røyke marijuana, har samme IQ som 38-åringer som de hadde da de var 13. Dette skyldes nok at hjernen er spesielt følsom for ruspåvirkninger før den er helt ferdig utviklet.

Er det de dumme som blir lærere?

En undersøkelse fra NHH som trekker den konklusjonen at dagens lærere er dummer enn de var før i tida har vakt litt oppmerksomhet.

Kilde: Minasi/stock.xchng

Det har fått meg til å tenke litt tilbake i tid.
Jeg vokste opp i ei lita bygd på 40- og 50-tallet og gikk på en firedelt skole. For de som ikke vet hva det var, betyr det at det var fire klassetrinn. Bare førsteklassingene gikk alene. 2, og 3. klasse var slått sammen. 4. og 5., 6. og 7. likeså. Vi gikk på skolen annen hver dag. Der var det én lærer og ei lærerinne. Læreren var sjefen og hadde de to øverste trinnene, lærerinna de to nederste.  Og læreren var en ressursperson i bygda. Han var klokker i kirka, det var han som organiserte 17. mai-feiring. Med andre ord, han var en høyt respektert person.

Etter folkeskolen begynte jeg på realskolen (som ikke eksisterer lenger) i nærmeste tettsted (som den eneste fra min klasse på folkeskolen). Ikke fordi mine foreldre var  akademikere eller hadde utdannelse ut over folkeskolen. Men jeg ønsket det selv, jeg hadde innsett at skulle jeg komme noen vei ut over sagbruket der min far sjauet planker og slet helsa av seg, måtte jeg få utdannelse.

På realskolen var nesten alle lærerne lektorer, og hadde embetseksamen. Dvs hovedfag., cand. real. eller cand. philol. Medregnet praktisk-pedagogisk seminar var det 7-8 års utdannelse etter artium. Og en lektor hadde nesten (men bare nesten) samme prestisje som sognepresten. Men de var på samme nivå som lensmannen, legen og sakføreren. Kort sagt, lærere og lektorer hadde høy anseelse, og en inntekt som plasserte dem i det øvre sjiktet.

Undersøkelsen fra NHH tar utgangspunkt i intelligenstester av norske menn som har vært inne på sesjon og er  født mellom 1950 og 1980. Undersøkelsen viser at de som valgte lærerutdanning har scoret stadig lavere på IQ-testene fra sesjon til sesjon. Så satt på spissen er det nærliggende å si at de dumme velger å bli lærere. Dette vekker naturlig nok reaksjoner, men samtidig er det alvorlig hvis det er slik.

Lavere status Les videre

Følg

Få nye innlegg levert til din innboks.

Bli med 163 andre følgere