Pot Is Not Great

I debatten om legalisering av mariujana, er fokuset på personlighetsforandring ofte fraværende. En fersk studie publisert i Journal of Neuroscience viser det mange har observert: At selv moderat bruk av stoffet fører til redusert evne til å strukturere deg:

The researchers’ MRI scans showed a number of such physiological changes. It found structural abnormalities in the density of grey-matter (which constitutes most of the brain’s neuronal cell bodies), in both the amygdala and nucleus accumbens, along with changes in their volume and shape. In addition, their analysis of marijuana users showed reduced grey-matter density in other regions of the brain, including the prefrontal cortex. Numerous previous studies have shown that dysfunction in the prefrontal cortex is associated with decision-making abnormalities in addiction. And other functional-MRI and magnetic-resonance-spectroscopy studies have confirmed that marijuana use may affect how this region functions.

Pre-frontal Cortex er delen av hjernen knyttet til «høyere» personlighetsfunksjoner. Nyere MR-studier av Acem-meditasjon viser at dette også er området der egenaktiviteten av meditasjonen utføres.

Omskjæring i Norge og andre siviliserte land

Omskjæring av gutter er muslimsk og jødisk mishandling av små barn. Det er inntrykket man får av den diskusjonen som tidvis har pågått her i landet, særlig etter at små barn er blitt syke og faktisk dødd etter inngrepet. Noen har tatt til orde for å forby dette. Slikt driver vi ikke med her i landet.

Det kan kanskje overraske noen at omtrent 80% av amerikanske menn er omskåret, selv om prosentdelen av nyfødte som blir omskåret har sunket fra 83% i 1960 til 77% i 2010. Det er flest hvite som er omskåret, færre svarte og færrest latinamerikanere.

Grunnen til at dette gjøres kan være forskjellig, i noen tilfeller religiøse grunner, men i mange tilfeller er det en tro på at det er helsemessig gunstig. En nylig publisert undersøkelse fra Mayo-klinikken  kan tyde på at dette ikke bare er en tro. En risiko-nytte-analyse tyder på at forholdet mellom risiko og nytte av spebarnsomskjæring er 1 til 100.

Blant tilstandene omskjæring menes å redusere er urinveisinfeksjoner, prostatakreft og redusert risiko for livmorhalskreft hos den omskårnes kvinnelige seksualpartner. Noen mener at det er uansvarlig av foreldre å ikke omskjære sine spebarn, og at redusert omskjæring vil føre til store helsemessige kostnader.

Et rom der dørene til det ubevisste står på gløtt

Arkitekt Camilla Moneta reflekterer over flyt og friksjon i skapende prosesser:

Når en oppgave virker uløselig, eller når ytre rammer tvinger konseptet til å endre seg, da kan motstanden mot arbeidet bli en dominerende følelse. Umiddelbart kan det være fristende å ønske seg vekk fra det som kan virke som et hinder eller noe som truer komfortsonen. Følelsen av å være i flytsonen, å være i bevegelse mot noe, å skape noe, den silkemyke følelsen av fremgang og ny erkjennelse er det motsatte av stagnasjon. Kanskje skaper pendlingen mellom å være i flytsonen og møte motstand en verdifull dynamikk, som bidrar til at forløsning skjer?

Les hele artikkelen på dyade.no

Når løssalget går på livet løs

Det er avsagt endelig dom i saken som tidligere ambulansesjåfør Erik Schjenken hadde anlagt mot dagbladet etter at Dagbladet hengte ham ut som rasist. Dagbladet er naturlig nok misfornøyd, og avisens sjefredaktør sier at:

«Dommen er vanskelig fordi det nå er et spørsmål om hvilke muligheter vi har i det norske samfunnet for å omtale hverdagsrasisme. En domfellelse som vi nå har vil ha en nedkjølende effekt på ytringsfriheten. Det har jeg sagt før, og det gjentar jeg, og jeg tror ikke det er akkurat dette Norge trenger i året for grunnlovsjubileet.»

Den menneskelige siden ved saken later til å være sjefredaktøren uvedkommende. Her hadde man altså en anonym ambulansesjåfør som gjorde en forståelig feilvurdering. Det er betimelig at media tar opp spørsmålet om hverdagsrasisme. Men var det nødvendig å gjøre det på en måte som førte til at en vanlig helsearbeider fikk livet snudd opp ned ved å bli smurt utover forsiden på tabloidavisene, og som også hadde den følge at ambulanser ble lagt for hat i deler av befolkningen. Mistanken om at dette ble gjort for å øke løssalget er til stede. Løssalgsavisenes forside er jo deres salgsplakat. Det er vanskelig å se at dommen setter grenser for muligheten til å omtale hverdagsrasisme slik sjefredaktøren mener den gjør.

Det mest skremmende  her er at selv nå er ikke Dagbladet villig til å be om unnskyldning, etter at de har tapt i tre rettsinstanser. Det er imponerende av Erik Schjenken at han har hatt krefter til å stå dette løpet fullt ut. Hadde han tapt ville han blitt økonomisk ruinert. En viss ydmykhet fra Dagbladet hadde vært å vente. I stedet mener Dagbladets sjefredaktøren at Grunnloven gir ham rett til å ødelegge mennesker.

Har de glemt sakene med Tore Tønne og Erik Jarve som ble drevet i døden av blant annet Dagbladet?

Jakten på den siste kjøttbiten

20. februar hadde Schrödingers katt jakten på kjøttet som tema. Der jaktet programlederne Eldrid og Per Olav på lykken, som for dem var ensbetydende med en god biff.

Samtidig blir vi flere og flere mennesker på denne kloden, og Schrødingers katt påstår at alle vil ha kjøtt. Men selv de kjøttelskende programlederne innser at det kan bli vanskelig med biff hver dag i fremtiden. Kjøttproduksjon er jo en særdeles ressurskrevende måte å skaffe seg næring på. 20% av utslippene av drivhusgasser skyldes menneskenes kjøtthunger. Og i en tid hvor kjøttspisingen går til himmels også i land som Kina og India sier det seg selv at dette går galt, og FN sier da også at vi må spise mindre kjøtt.

Riktignok spør Schrødingers katt om vi har alternativer, og jeg hadde da ventet at svaret skulle være at man kunne bytte ut litt av kjøttet med mer plantebasert føde. Men den gang ei.

I Kina selges levende skorpioner i litervis som mat.

I Kina selges levende skorpioner i litervis som mat.

Eldrid dro til Nederland for å finne biffalternativer, og fant både larver og gresshopper. Per Olav satte sitt håp til genmodifiserte planter som kunne bli mer effektiv dyremat, og genmodifiserte dyr som kunne utnytte maten bedre. Og kanskje kunstig kjøtt, dyrket i laboratoriet.

For meg, som er vegetarianer, blir det et visst latterlig skjær over denne frenetiske jakten på den siste kjøttbiten. Tanken på rett og slett å kutte ut noen av kjøttmåltidene er visst ikke noe alternativ for denne gjengen. Derimot var ikke Per Olav fremmed for tanken på å spise rottekjøtt, riktignok godt stekt, siden det var fullt av tarmbakterier. Men et visst håp er det jo, vegetarmat blir stadig mer akseptert. Så kan jo kjøttspiserne sitte der med rottebiffen sin.

Bon appétite

Climate-change denier Lord Lawson is an expert – he once wrote a book about dieting

Odd Busmundrud:

Klimafornekterne når nye høyder.

Originally posted on Pride's Purge:

(not satire – it’s the Tories!)

I see climate-change deniers have brought out their big guns to deny the recent flooding and storms are anything to do with climate change.

Former Thatcher chancellor Nigel Lawson went head-to-head with Met’ Office Chief Scientist Professor Julia Slingo – destroying her scientific assessments that the recent extreme weather conditions were almost certainly the result of climate change with the devastating scientific argument that she is just : «this Julia Slingo woman«.

Personally, I don’t know much about the science behind climate change. So let’s take a look at who is most likely to be right on the scientific arguments around climate in general:

Lawson vs Slingo

.

You had me at «it’s just this woman» Nigel.

.

Please feel free to comment.

.

View original

Hvorfor er det verre å slakte en sjiraff enn ei ku?

kuDet er blitt stort oppstuss etter at en sjiraff ble slaktet i København Zoo for å bli løvemat. Og nå når én til skal slaktes for å redusere bestanden og unngå innavl, vil Tsjetsjenias brutale diktator Ramzan Kadyrov adoptere den og gi den asyl.

Hvert år slaktes bare i Norge rundt 300 000 kuer og kalver for å bli menneskemat, 1,5 millioner griser og 60-70 millioner kyllinger. De er også friske, i likhet med sjiraffen Marius (ellers hadde de ikke vært brukbare til menneskemat). Hvorfor blir det ikke mer oppstuss om dette blant dyrevenner og diktatorer enn når ett enkelt annet langhalset klovdyr blir avlivet? Kuer har jo også store øyne og ser søte ut.

VGTV viser for øvrig et opptak av obduksjonen av Marius, og advarer om «sterke bilder». Er vi blitt så fjernt fra den maten vi spiser at bilder av en vanlig slakting er «sterke bilder». Det er kanskje en grunn til at det ikke er vanlig å ta med skoleklasser på besøk til slakterier.

Både Hitler og Göbbels var visst også dyrevenner.

Følg med

Få nye innlegg levert til din innboks.

Bli med 155 andre følgere